Zorg, jeugd & werk

Home > Inwoners > Zorg, jeugd & werk

Zorg, jeugd & werk

Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor allerlei taken die voorheen bij de Rijksoverheid en de provincie lagen, zoals:

  • Langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten
  • Jeugdzorg
  • Inkomensondersteuning en hulp bij het zoeken naar werk voor mensen met een arbeidsbeperking.

Tegelijkertijd is er door landelijke bezuinigingen minder geld beschikbaar om de nieuwe taken uit te voeren. De 5 gemeenten in het Land van Cuijk (Cuijk, Mill en Sint Hubert, Grave, Sint Anthonis en Boxmeer) gaan dit geld zo goed mogelijk inzetten. Via slimme en creatieve oplossingen willen we zorgen dat we aan de meest kwetsbare groepen in onze gemeenten de juiste hulp en ondersteuning kunnen bieden.

 Zorg  Jeugd Werk