Afspraak maken

wachtende mensen

De publieksdiensten van de gemeente Boxmeer werken op afspraak. Dit om de inwoners beter van dienst te kunnen zijn en eventuele wachttijden te vermijden.
Bezoek eerst onze Webwinkel, u kunt verschillende producten direct online aanvragen!

De afspraak is eenvoudig te maken. Hiervoor hebt u uw burgerservicenummer nodig. In het digitale formulier zijn de beschikbare dagen en tijden te zien en te reserveren. Indien een datum en/of tijd niet beschikbaar is, is deze reeds bezet. U kunt maximaal één maand vooruit plannen.
U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw afspraak .

De voor u gereserveerde tijd vervalt, als u niet op de afgesproken begintijd aanwezig bent.

Waar wilt u een afspraak voor maken?
 

Klik op de juiste categorie: Voor bijvoorbeeld:
Reisdocumenten paspoort, identiteitskaart
Rijbewijzen

aanvragen of omwisselen van rijbewijs.

Verklaringen  

eigen verklaring, verklaring omtrent gedrag, legalisatie handtekening, inleveren brondocumenten (geboorteakte/huwelijksakte)
U kunt ook een aantal verklaringen direct online aanvragen

Uittreksels uittreksel persoonsgegevens of afschrift uit de burgerlijke stand zoals geboorteakte, huwelijksakte, bewijs van in leven zijn
U kunt ook een aantal uittreksels direct online aanvragen
Verhuizen verhuizing binnen de gemeente, vanuit een andere gemeente of vanuit het buitenland, in- en uitklaren van boedel
U kunt ook uw verhuizing direct online regelen
Geboorte geboorteaangifte of akte van naamskeuze opmaken
Huwelijk aangifte huwelijk of geregistreerd partnerschap. Deze aangifte moet u doen tenminste twee weken voor de voltrekking van het huwelijk/partnerschap.
Erkenning  erkenning ongeboren vrucht
Overlijden  aangifte van overlijden
Naturalisatie Nederlandse nationaliteit aanvragen dmv naturalisatie of optie
Verkiezingen kiezerspas of machtiging of een vervangende stempas
Sociale zaken aanvragen van uitkering of een voorziening zoals woon-, vervoers- of rolstoelvoorziening, hulp in de huishouding, bijzondere bijstand of gehandicaptenparkeerkaart
UWV afspraak maken met UWV voor inschrijving, de werkmap  of overige vragen, tijdens spreekuur UWV in het gemeentehuis.
Vergunningen

inzien van omgevingsvergunning, aanvragen van een omgevingsvergunning, informatie over bestemmingsplan, begraafplaats
Tip: Lees hier wat u mee dient te nemen op uw afspraak met de afdeling vergunningen

WOZ/Belastingen/Invordering

nadere informatie of opmerkingen over de belastingaanslag, nadere informatie of opmerkingen over de WOZ-beschikking, treffen van een betalingsregeling, automatische incasso belastingen

Inzage in het gemeentearchief inzien van openbare stukken die zijn opgeslagen in het gemeentearchief