Tweede Kamerverkiezingen 12 september

Dit item is gearchiveerd op 17-08-2012.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn:

Op 12 september 2012 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Dan mag iedereen boven de achttien stemmen. U kunt bij ieder stembureau binnen uw eigen gemeente stemmen. Neem hiervoor uw stempas en identiteitsbewijs mee.

Voorafgaand aan deze verkiezingen moeten de kandidatenlijsten worden ingediend. Hiervoor maakt burgemeester Van Soest van de gemeente Boxmeer het volgende bekend:


1. Op dinsdag 31 juli 2012 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal plaatshebben.


2. Op die dag kan bij het hoofdstembureau in ‘s-Hertogenbosch van 9.00 tot 15.00 uur de lijsten van kandidaten (model H1) worden ingeleverd.


3. De benodigde formulieren voor:
- de lijsten van kandidaten (model H1)
- de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H9)
- de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H3-1)
- samenvoegingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H3-2)
- de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H4)
- de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I10)
zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.


4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 11.250,00 worden betaald door overmaking van dit bedrag op het rekeningnummer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal één of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.


Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de kandidaatstelling worden verstrekt door bureau Verkiezingen, gemeente Boxmeer.