Bestemmingsplannen

Bekendmakingen

Indien een (ontwerp) bestemmingsplan gepubliceerd is in het Boxmeers Weekblad dan kunt u deze bekendmaking ook op deze website digitaal raadplegen. De analoge versie kunt u vinden in het gemeentehuis, informeer ernaar bij de receptie.

Gedigitaliseerde bestemmingsplannen

Indien u informatie over een bestemmingsplan wilt, dan verwijzen wij u in eerste instantie naar www.ruimtelijkeplannen.nl.
De plannen die nog niet op www.ruimtelijkeplannen.nl staan worden zoveel mogelijk digitaal onderaan op deze pagina geplaatst.
U kunt op de pagina afspraak maken, online een afspraak maken om een bestemmingsplan in te zien.
Indien u specifieke vragen heeft over een bestemmingsplan dan kunt u hiervoor een e-mail zenden naar gemeente@boxmeer.nl t.a.v. de afdeling R-REV. Wij verzoeken u hierin uw contactgegevens te vermelden, evenals de locatie waar het omgaat en uw vragen (denkt u hierbij aan bouw- gebruiksmogelijkheden).

Juridische status

  • Voor bestemmingsplannen die vòòr 1 januari 2010 in procedure zijn gebracht geldt het analoge plan als juridisch bindend.
  • Voor bestemmingsplannen die na 1 januari 2010 in procedure zijn gebracht geldt de digitale versie als juridisch bindend document.