Disclaimer

Disclaimer

 

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze gemeentesite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. De Gemeente Boxmeer is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

 

Privacy statement

De gemeente Boxmeer respecteert de privacy van de bezoekers van de gemeentesite en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ontvangen gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Voordat bij de aanvraag van een dienst gegevens definitief worden opgeslagen en verwerkt, wordt hier toestemming van de bezoeker voor gevraagd.

Wij houden algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag op de website. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. De statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

De site van gemeente Boxmeer maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes tekst die informatie bevatten over het bezoek van de site. De gebruikte cookies zijn tijdelijke cookies (zogenaamde sessie-cookies) en worden na het afsluiten van de webbrowser verwijderd. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt voor het optimaliseren van de toegankelijkheid van de website.

De gemeente Boxmeer kan haar privacystatement wijzigen. De laatste versie is altijd hier te vinden.