Dr. PeelenCultuurprijs van de gemeente Boxmeer

Dr. PeelenprijsVoordragen

Iedereen kan een persoon, vereniging of instelling voordragen voor de Dr. PeelenCultuurprijs. Deze moet zich dan wel door een of meerdere in het oog springende culturele activiteiten of initiatieven in de gemeente Boxmeer hebben onderscheiden. Een onafhankelijke selectiecommissie beoordeelt de voordrachten en stelt een lijst van genomineerden op. De selectie is gebaseerd op een inhoudelijke beoordeling, niet op het aantal uitgebrachte voordrachten op een kandidaat of organisatie.

Inwoners van de gemeente Boxmeer kunnen een voordracht doen aan de commissie. Stuur daarvoor een mail naar gemeente@boxmeer.nl onder vermelding van 'voordracht Dr. PeelenCultuurPrijs', of dien uw voordracht in bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Boxmeer. Een voordracht dient te worden vergezeld van een korte motivatie, echter zonder bijlagen.

De uitreiking van de Dr. PeelenCultuurprijs 2014 was op 6 september 2014. Voordrachten voor de Dr. PeelenCultuurprijs 2015 kunnen al worden ingediend via genoemd mailadres. De einddatum waarop voordrachten kunnen worden ingediend zal in de loop van 2015 worden bekendgemaakt.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Dr. PeelenCultuurprijs kunt u contact opnemen met de voorzitter van de commissie, dhr P. Verdijk via telefoonnummer 0485-576345.

Dr. PeelenCultuurprijs
Beeld Dr PeelencultuurprijsIn 2005 werd de Dr. PeelenCultuurpijs ingesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer. De prijs is bestemd voor een persoon of organisatie die opvallende activiteiten op cultureel gebied in de gemeente Boxmeer heeft georganiseerd. De winnaar krijgt een bronzen beeldje van dr. Peelen, vervaardigd door kunstenaar Sias Fanoembi, èn een geldbedrag van 500 euro.
Het college wil met de Dr. PeelenCultuurprijs haar waardering tonen voor degenen die zich inzetten op cultureel gebied en anderen stimuleren dit ook te doen om zo het aanbod en de deelname aan cultuur in de gemeente Boxmeer te bevorderen.

Cultuurminnaar Antonius Peelen
De prijs is vernoemd naar Antonius Wilhelm Peelen, die leefde van 1601 tot 1667. Peelen was een veelzijdig en wijs man en zeer betrokken bij de lokale omgeving. Hij was niet alleen arts, priester en de laatste wereldlijke pastoor van Boxmeer, maar ook deken van het Land van Cuijk en lid van een kerkelijke rechtbank. Hij stichtte het klooster Elsendael, bedoeld als school voor meisjes.
Zijn belangstelling voor cultuur laat Peelen op meerdere terreinen zien. Als medicus beschreef hij de laatste levensdagen van graaf Albert van den Bergh in het Kasteel van Boxmeer. Hij had een uitgebreide bibliotheek en meerdere schilderijen. Daarnaast was hij musicus, verzamelaar van muziekinstrumenten en ontwerper van de zangzolder in de kerk.

Winnaars
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt. Onderstaanden mochten de prijs al in ontvangst nemen:

2005: Harmonie Semper Unitas uit Sambeek
2006: galeriehouder Thijs Bastiaans
2007: historicus Herman Jan van Cuijk  
2008: Fanfare Vriendenkring samen met Het Overloons Toneel  
2009: Jan van Neerven 
2010:  IVN de Maasvallei 
2011:  Het Koningskerkje
2012: Stichting Op De Tôffel
2013: Stichting Muziekpark
2014: Dorpsraad Maashees Mozaiektroon