Dr. PeelenCultuurprijs van de gemeente Boxmeer

Dr. Peelenprijs
Voordragen


Iedereen kan een persoon, vereniging of instelling voordragen voor de Dr. PeelenCultuurprijs. Deze moet zich dan wel door een of meerdere in het oog springende culturele activiteiten of initiatieven in de gemeente Boxmeer hebben onderscheiden. Een onafhankelijke selectiecommissie beoordeelt de voordrachten en stelt een lijst van genomineerden op.


U kunt iemand voordragen door een voordrachtformulier in te vullen en met ondersteunende bijlagen op te sturen naar: Dr. PeelenCultuurprijs 2012, Gemeente Boxmeer, Afdeling Welzijn en Leefbaarheid, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer.
Het voordrachtformulier is ook te verkrijgen bij de receptie van het gemeentehuis, de gemeenschapshuizen en jeugdhuizen, in Cultureel Centrum De Weijer en in de bibliotheek van Boxmeer.
Aanmelden kan tot uiterlijk 13 april 2012.


Meer informatie
Voor meer informatie over de Dr. PeelenCultuurprijs kunt u contact opnemen met Anke Schellekens via telefoonnummer 0485 – 585 911.


Dr. PeelenCultuurprijs
Beeld Dr PeelencultuurprijsIn 2005 werd de Dr. PeelenCultuurpijs ingesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer. De prijs is bestemd voor een persoon of organisatie die opvallende activiteiten op cultureel gebied in de gemeente Boxmeer heeft georganiseerd. De winnaar krijgt een bronzen beeldje van dr. Peelen, vervaardigd door kunstenaar Sias Fanoembi, èn een geldbedrag van 500 euro.
Het college wil met de Dr. PeelenCultuurprijs haar waardering tonen voor degenen die zich inzetten op cultureel gebied en anderen stimuleren dit ook te doen om zo het aanbod en de deelname aan cultuur in de gemeente Boxmeer te bevorderen.

 

Cultuurminnaar Antonius Peelen
De prijs is vernoemd naar Antonius Wilhelm Peelen, die leefde van 1601 tot 1667. Peelen was een veelzijdig en wijs man en zeer betrokken bij de lokale omgeving. Hij was niet alleen arts, priester en de laatste wereldlijke pastoor van Boxmeer, maar ook deken van het Land van Cuijk en lid van een kerkelijke rechtbank. Hij stichtte het klooster Elsendael, bedoeld als school voor meisjes.
Zijn belangstelling voor cultuur laat Peelen op meerdere terreinen zien. Als medicus beschreef hij de laatste levensdagen van graaf Albert van den Bergh in het Kasteel van Boxmeer. Hij had een uitgebreide bibliotheek en meerdere schilderijen. Daarnaast was hij musicus, verzamelaar van muziekinstrumenten en ontwerper van de zangzolder in de kerk.

 

Winnaars
Tot en met 2013 is de prijs jaarlijks uitgereikt. De eerste keer ging de prijs naar harmonie Semper Unitas uit Sambeek. Vervolgens kregen de Boxmeerse galeriehouder Thijs Bastiaans (2006), historicus Herman Jan van Cuijk (2007), fanfare Vriendenkring samen met Het Overloons Toneel (2008), Jan van Neerven (2009) en IVN de Maasvallei (2010) en Het Koningskerkje (2011)  en Stichting Op De Tôffel (2012) en Stichting Muziekpark (2013) de prijs.

 

Reglement Dr Peelenprijs