Geen huishoudtoets voor gezinnen in de bijstand

Dit item is gearchiveerd op 31-08-2012.

De huishoudtoets voor gezinnen in de bijstand vervalt. Dit heeft de Tweede Kamer besloten. De huishoudtoets betekende dat een huishouden recht had op één gezamenlijke uitkering.

Alle inkomens van gezinsleden werden meegeteld bij het bepalen van de hoogte van die uitkering. Vanaf 1 januari 2012 mogen binnen één huishouden meerdere uitkeringen zijn. Volwassen gezinsleden kunnen individueel een bijstandsuitkering aanvragen. Dit besluit van de Tweede Kamer wordt nog in een wet vastgelegd.


Wat doet de gemeente Boxmeer?
Het Ministerie heeft alle gemeenten gevraagd alvast te handelen alsof de nieuwe wet er al is. De gemeente Boxmeer stopt de uitvoering van de huishoudtoets. Al genomen besluiten bekijkt de gemeente opnieuw.


Voor wie heeft het vervallen van de huishoudtoets gevolgen?
• Iedereen die op 31 december 2011 al een bijstandsuitkering kreeg.
• Iedereen die na 1 januari 2012 een bijstandsuitkering wilde aanvragen, maar deze niet kreeg door de huishoudtoets.
• Iedereen die na 1 januari 2012 een bijstandsuitkering toegekend heeft gekregen.
Een bijstandsuitkering kan algemene bijstand (WWB) zijn, maar ook bijzondere bijstand (minimabeleid).


Iedereen die op 31 december 2011 al een bijstandsuitkering kreeg
Deze mensen houden de uitkering zoals ze die nu ontvangen. Zij krijgen hierover voor 1 juli persoonlijk bericht van de gemeente.


Iedereen die na 1 januari een bijstandsuitkering wilde aanvragen, maar deze niet kreeg door de huishoudtoets.
Mensen die zijn afgewezen door de huishoudtoets krijgen persoonlijk bericht van de gemeente. Zij kunnen opnieuw een aanvraag doen vanaf de datum van de eerdere aanvraag.
Mensen die geen aanvraag hebben gedaan, omdat zij niet in aanmerking kwamen voor een uitkering door de huishoudtoets, kunnen alsnog een aanvraag indienen. Zij kunnen in aanmerking komen voor een uitkering vanaf 1 januari 2012.
Aanvragen kan tot 2 maanden nadat de nieuwe wet ingaat. Die datum is nog niet bekend. Zodra de datum bekend is volgt meer informatie.


Iedereen die na 1 januari 2012 een bijstandsuitkering toegekend heeft gekregen
Mensen die door de huishoudtoets minder uitkering ontvangen dan waarop zij recht hebben krijgen persoonlijk bericht van de gemeente. De gemeente past de hoogte van de bijstandsuitkering aan.
Mensen die meer uitkering ontvangen door de huishoudtoets houden deze uitkering tot 1 januari 2013. Daarna bekijkt de gemeente de hoogte van de bijstandsuitkering opnieuw.

 


Sociale Verzekeringsbank
Voor mensen van 65 jaar en ouder met meerderjarige inwonende kinderen neemt de Sociale Verzekeringsbank de uitvoering van de uitkering weer over. Nadere informatie is te verkrijgen via www.svb.nl.


Let op !
Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Elke situatie wordt afzonderlijk bekeken, waarbij weer andere regels kunnen gelden.
 

Volg ons op twitter
Volg ons op facebook