Gemeentegids 2013

Dit item is gearchiveerd op 22-08-2012.

De gemeentegids 2013 (ook de digitale versie) wordt in samenwerking met LokaalTotaal uit Eindhoven uitgegeven. Hierin vindt u informatie over de dienstverlening en producten van de gemeente.

Er is een adressenindex opgenomen van lokale verenigingen, instellingen, organisaties en bedrijven. En een kalender met foto’s die in samenwerking met de inwoners wordt samengesteld.

De gemeentegids 2013 komt eind november 2012 uit en wordt binnen de gemeente huis-aan-huis verspreid.

U kunt als ondernemer alleen van LokaalTotaal een factuur ontvangen voor een advertentie in de gemeentegids.

Volg ons op twitter
Volg ons op facebook