Vergadering gezamenlijke bezwarencommissie

Dit item is gearchiveerd op 11-07-2012.

De gezamenlijke bezwarencommissie van de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis houdt op 10 juli 2012 om 18.30 uur een openbare vergadering in kamer 1.47/1.48 van het gemeentehuis in Boxmeer.

U kunt gebruik maken van de zij-ingang. Als u daar aanbelt, wordt u opgehaald door de gemeentebode en begeleid naar de vergaderruimte.

Bezwaarschriften over de volgende onderwerpen komen aan de orde:


18.30 uur:
* Afwijzen verzoek om handhavend op te treden tegen het plaatsen van een framework met leibeplanting.


19.00 uur:
* Afwijzen verzoek om vergoeding van planschade Peelstraat 9, Wanroij.


19.30 uur:
* Afwijzen verzoek om vergoeding van planschade Peelstraat 4, Wanroij.


De stukken liggen ter inzage bij het bestuurssecretariaat, mevrouw Gieta Lommen, telefoon (0485) 585911. Bij haar kunt u ook inlichtingen inwinnen over de agenda. De mogelijkheid bestaat dat er zich wijzigingen voordoen in de agenda.
 

Volg ons op twitter
Volg ons op facebook