Wat te doen bij een verstopping van het riool?

Dit item is gearchiveerd op 22-06-2012.

Als het water in uw gootsteen niet goed wegloopt of na het doortrekken in uw toiletpot omhoog komt, dan is één ding zeker; ergens is de riolering verstopt en dat is vervelend. Wat is de mogelijke oorzaak en wat kunt u daaraan doen?

Een verstopping kan diverse oorzaken hebben. Bijvoorbeeld foutieve aanleg, wortelgroei in de aansluitleiding, breuk of scheuren in de leiding of door het verkeerde gebruik waarbij vaste stoffen worden geloosd, zoals vetten, maandverband of bladeren via de hemelwaterafvoer.


Als uw riool verstopt is, is het belangrijk te onderzoeken welk deel van de riolering verstopt is. De rioolaansluiting bestaat uit twee delen, een particulier en een gemeentelijk deel.
Is de riolering die bij uw woning hoort verstopt, dan moet u (of de verhuurder) zelf voor het ontstoppen zorg dragen. Is de riolering op gemeentelijk terrein verstopt, dan dient de gemeente zorg te dragen voor het ontstoppen.
Neemt u, voor aanvang van het onderzoek altijd contact op met de gemeente zodat u geen onnodige kosten maakt.
U kunt uw verstopping melden via (0485) 561656 (dag en nacht bereikbaar) of via het formulier ‘Meldpunt Openbare Ruimte’ op www.boxmeer.nl.


Hoe weet u waar de verstopping zit?
Op de erfgrens van uw perceel zit een erfscheidingsputje. De eigenaar van de woning (dit kan dus ook de verhuurder zijn) moet het erfscheidingsputje op eigen terrein opgraven en openmaken. Het is hierbij belangrijk om te weten dat u in geen geval in gemeentegrond mag graven.
Wanneer er géén water in dit putje staat, is de riolering op eigen terrein verstopt. De eigenaar (verhuurder) moet dan zelf, op eigen kosten, de verstopping (laten) verhelpen. Staat het erfscheidingsputje wel vol met water, dan is het gemeentelijk deel van de riolering verstopt. U dient dan contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer (0485) 561656.
 

Volg ons op twitter
Volg ons op facebook