Wie verdient er volgens ú een lintje?

Dit item is gearchiveerd op 01-07-2012.

Beste inwoners van de gemeente Boxmeer. Graag doe ik hierbij een beroep op u mij te helpen kandidaten voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding.

Een Koninklijke onderscheiding krijgt iemand niet zomaar. Daar moet je iets bijzonders voor gedaan hebben. Kent u zo iemand? Iemand die zich bijzonder inzet voor de maatschappij? Denk bijvoorbeeld eens aan één van de vele vrijwilligers of andere bijzondere personen die Boxmeer kent. Sommige mensen zetten zich jarenlang in voor hun vereniging of maatschappelijke organisatie en verdienen het om eens goed in het zonnetje gezet te worden. Misschien komt diegene zelfs wel in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding. Schroom niet en draag hem of haar voor!


Wanneer draagt u iemand voor?
De website www.lintjes.nl omschrijft het als volgt: ‘Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de bijzondere wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit die samenleving.
Op deze site kunt u ook de benodigde informatie over een aanvraag vinden.


Wanneer moet uw formulier binnen zijn?
Voor de lintjesregen 2013 moet het aanvraagformulier vóór 1 juli 2012 bij de gemeente binnen zijn.


Heeft u in uw omgeving iemand die een lintje verdient?
Vul dan het aanvraagformulier volledig in en stuur dit naar de gemeente Boxmeer t.a.v. mevrouw J. Schoenmakers: j.schoenmakers@boxmeer.nl. Heeft u nog vragen dan kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met het bestuurssecretariaat via bovenstaand mailadres of telefonisch (0485) 585911.
Aarzelt u niet mensen uit uw omgeving voor te dragen. Ook wanneer u twijfelt of iemand in aanmerking komt wil ik u graag eerlijk en open helpen om een goede afweging te maken. Als burgemeester heb ik een zwaarwegende adviestaak richting het Rijks Kapittel, dat uiteindelijk een doorslaggevende stem heeft.


Ik verheug me op uw reacties.
Karel van Soest
burgemeester
 

Volg ons op twitter
Volg ons op facebook