Plattelandsontwikkeling

Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland.
Het is druk in het buitengebied van Peel en Maas. Zo ook in Boxmeer. Mensen willen er graag (blijven) wonen, boeren willen er hun bedrijf uitoefenen en inwoners en recreanten willen genieten van de mooie natuur en fraaie landschappen. Om er voor te zorgen dat iedereen en alles ook in de toekomst een plek heeft, moet het platteland vernieuwd en deels anders ingericht worden. Deze herinrichting, ook wel reconstructie of plattelandsvernieuwing genoemd, gebeurt door gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en particulieren in het gebied, onder regie van de provincie. In onze regio zijn zij verenigd in de reconstructiegebied Peel en Maas.
Daardoor komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren en beken weer de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan de landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Deze voorbeelden van de herinrichting van het Brabantse platteland dragen bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten.
 

Reconstructie algemeen

Directe aanleiding voor de reconstructie van het platteland was de varkenspest in 1997, wat de herinrichting van de veehouderijsector noodzakelijk maakte.

Reconstructie in Boxmeer

In Boxmeer wordt al een aantal jaren hard gewerkt aan de reconstructie. Door middel van een aantal projecten wordt gewerkt aan het realiseren van de reconstructiedoelstellingen.