Afvalinzameling, huishoudelijk afval

Samenvatting

Kijk voor alle informatie over afval inzameling op onze thema pagina inzameling afval.

Gang van zaken

Hebt u vragen over de inzameling van afval kijk dan op http://www.afval.rmb.nl of bel tijdens kantooruren met de Afvalinfolijn (0485 -33 83 52).

Verwijzingen

Achtergrond

Wie is verantwoordelijk?

In de Wet milieubeheer wordt de gemeente aangewezen als de instantie die verantwoordelijk is voor de inzameling van huishoudelijk afval. De gemeente haalt in principe al het huishoudelijk afval (uitgezonderd grof afval) eenmaal per week op nabij elk huishouden binnen het gemeentelijk grondgebied.

Is de gemeente altijd verantwoordelijk?

Onder voorwaarden kan de gemeente van dit uitgangspunt afwijken, bijvoorbeeld door een andere inzamelingsfrequentie te hanteren of door in een bepaald gedeelte van de gemeente niet in te zamelen.

In de Wet milieubeheer is tevens de verplichting voor gemeenten opgenomen om gft-afval huis-aan-huis gescheiden in te zamelen. Ook hier bestaat de eerder genoemde mogelijkheid om van de verplichting af te wijken. Via de provinciale milieuverordeningen zijn gemeenten verplicht om papier/karton, glas, textiel en klein chemisch afval (kca) gescheiden in te zamelen.

Wetgeving

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het callcenter van de gemeente Boxmeer via telefoonnummer (0485) 585911. Raadpleeg hier onze openingstijden.
Afspraak maken
WOZ Belastingloket