Geluidswagen gebruiken, ontheffing

Samenvatting

Wilt u met een geluidswagen door de straten rijden om aankondigingen te doen of om muziek te laten horen? Dit is in principe verboden. U kunt wel een ontheffing op het verbod aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

Of u de ontheffing krijgt hangt af van een aantal zaken waar de gemeente op moet letten:

  • de handhaving van de openbare orde
  • het voorkomen of beperken van overlast
  • de verkeersveiligheid en de veiligheid van personen of goederen

Gang van zaken

Vraag de ontheffing aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag informatie over:

  • waarom u met een geluidswagen wilt rijden
  • datum en tijdstip waarop u de geluidswagen wilt gebruiken
  • de route van de geluidswagen

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs

Kosten

Voor de aanvraag ontheffing zijn legeskosten verschuldigd.

Voor meer informatie over de leges verwijzen wij u naar de tarieventabel behorende bij de legesverordening.

Tips

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de APV.

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het callcenter van de gemeente Boxmeer via telefoonnummer (0485) 585911. Raadpleeg hier onze openingstijden.
Afspraak maken
WOZ Belastingloket