Huishoudelijke verzorging (hulp bij het huishouden)

Wat is het?

Soms zijn mensen door een beperking, ziekte of psychische problemen voor korte of langere tijd niet in staat zelfstandig hun huishouden te verzorgen. Vaak zijn er dan mensen in de sociale omgeving (kinderen, familie, buren) die hen tijdelijk kunnen bijstaan. Als dat niet het geval is kan er mogelijk huishoudelijke verzorging worden ingezet op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bijvoorbeeld hulp bij het schoonmaken, de was doen of andere huishoudelijke klussen. Maar ook de zorg voor kinderen en het voorbereiden van maaltijden kan soms tijdelijk worden overgenomen, wanneer er geen andere oplossing mogelijk is.

Hoe werkt het?

Wanneer kunt u mogelijk huishoudelijke verzorging krijgen via de Wmo:

  • U en uw eventuele huisgenoten zijn vanwege aantoonbare beperkingen niet in staat om (alle) huishoudelijke werkzaamheden te verrichten.
  • U bent mantelzorger, bijvoorbeeld van uw partner, en vanwege omstandigheden heeft u tijdelijk problemen met het geven van mantelzorg.

 Wanneer kunt u geen huishoudelijke verzorging krijgen via de Wmo:

  • U hebt een gezonde partner of andere volwassen huisgenoot. Er is dan sprake van gebruikelijke zorg. Ook van kinderen vanaf een bepaalde leeftijd wordt verwacht dat zij hun steentje bijdragen in het huishouden.
  • U kunt gebruik maken van algemene of voorliggende voorzieningen zoals kinderopvang (crèche, kinderdagverblijf, overblijfmogelijkheden op school, voor- en naschoolse opvang), oppascentrales, maaltijddienst (bijv. Tafeltje Dekje), hondenuitlaatservice, boodschappendienst, klussendienst enz.

Ook wordt bekeken in hoeverre u samen met uw sociale netwerk in staat bent om het probleem (deels) op te lossen. Soms kunnen slimme aanpassingen in huis het probleem al verminderen. Door bijvoorbeeld de woning anders in te richten of de wasmachine op een verhoging te plaatsen.

Wat moet ik doen?

U vraagt huishoudelijke verzorging aan door contact op te nemen met het Zorgloket. Indien het Zorgloket al over voldoende informatie van u beschikt, kan de aanvraag vaak telefonisch worden afgedaan. U krijgt dan ter ondertekening een intakeverslag thuisgestuurd. Heeft het Zorgloket onvoldoende gegevens van u of is uw situatie gewijzigd, dan wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Dat vindt meestal bij u thuis plaats.

Tijdens het intakegesprek neemt een medewerker van het Zorgloket met u door welke beperkingen en belemmeringen u ervaart in het huishouden. Het kan zijn dat de gemeente hierna nog advies van een onafhankelijke (medisch) adviseur vraagt. De medewerker werkt een intakeverslag uit en stuurt dit naar u thuis. 

Zodra het door u ondertekende intakeverslag is ontvangen door de gemeente is er sprake van een aanvraag.

Indien u in aanmerking komt voor huishoudelijke verzorging, kunt u kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (PGB). Bij zorg in natura komt een medewerker van een zorgdienstverlener bij u de hulp leveren. U kunt kiezen uit de volgende zorgdienstverleners: Buurtdiensten, Tzorg en Thuiszorg Pantein. De gemeente geeft op hoofdlijnen door aan de zorgdienstverlener welke huishoudelijke taken aandacht behoeven. Vervolgens spreekt de zorgdienstverlener met u af wat er precies in huis moet gebeuren. Deze afspraken worden vastgelegd in een zorgovereenkomst.

Wanneer u voor een PGB kiest, dan regelt u zelf wie er bij u de hulp levert. Bijvoorbeeld een kennis of een zzp-er. Meer informatie over PGB vindt u op de internetsite van Per Saldo en de Sociale verzekeringsbank. 

Wat heb ik nodig?

Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.

Wat kost het?

Voor hulp bij het huishouden op grond van de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen en gezinssamenstelling. Hoe hoger uw inkomen en vermogen, hoe hoger uw eigen bijdrage. Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage en int het bedrag bij u. Meer informatie vindt u op de internetsite van het CAK.

Aanvragen

De gemeente Boxmeer werkt binnen de Wmo niet met aanvraagformulieren, maar met persoonlijk contact.

U kunt een aanvraag indienen door contact op te nemen met het Zorgloket. Dit kan telefonisch via het callcenter (0485-585911) of door een afspraak te maken voor een bezoek aan het loket. Dit doet u via de internetsite van de gemeente Boxmeer (zie "Verwijzingen").

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het callcenter van de gemeente Boxmeer via telefoonnummer (0485) 585911. Raadpleeg hier onze openingstijden.
Afspraak maken
WOZ Belastingloket