Huwelijk

Wat is het?

Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? Dan doet u eerst huwelijksaangifte bij de gemeente. Deze aangifte wordt ook wel ondertrouw genoemd.

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Hoe werkt het?

Niet alleen een man en een vrouw kunnen met elkaar trouwen. Ook 2 vrouwen of 2 mannen kunnen met elkaar trouwen.

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Toestemming vragen om te mogen trouwen

Zijn u en uw partner allebei 16 of 17 jaar? Of is één van u beiden 16 of 17? U hebt toestemming nodig van de ouders of voogd in de volgende situaties:

 • de vrouw is zwanger
 • de vrouw heeft al een kind

U hebt toestemming nodig van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in de volgende situaties:

 • U en uw partner zijn allebei 16 of 17 jaar en de vrouw is niet zwanger.
 • U of uw partner is jonger dan 16 jaar en de vrouw is zwanger of heeft een kind.
 • U wilt trouwen met uw adoptiebroer of adoptiezus.

Wat moet ik doen?

Wij verzoeken u om voor de huwelijksaangifte (ondertrouw) telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer 0485-585911.
Is de huwelijksdatum al vastgelegd dan kunt u zelf een afspraak inplannen .

U doet de huwelijksaangifte in de gemeente waar u woont. Wonen u en uw partner in verschillende gemeenten? Dan mag u kiezen in welke van de 2 gemeenten u aangifte doet. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de huwelijksaangifte in Den Haag.

Doe de huwelijksaangifte uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen. U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de aangifte doen. Bij de aangifte geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

Wat heb ik nodig?

Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen. Soms heeft de gemeente waar u aangifte doet deze al.

U moet meenemen:

 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aangifte.

U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

 • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

 • verklaring van de vreemdelingenpolitie (of u deze verklaring nodig hebt, hangt af van uw nationaliteit of die van uw partner)

 

Indien uw huwelijk wordt gesloten in de gemeente Boxmeer is het overleggen van de geboorteakte, inschijving in de Basisregistratie Personen en bewijs van ontbinding van het eerdere huwelijk of geregistreerd partnerschap niet nodig indien deze gegevens reeds zijn geregistreerd in de Basisregistratie Personen van een Nederlandse gemeente.
Bij twijfel aan de gegevens kan alsnog om documenten worden gevraagd.

Wat kost het?

De kosten voor het voltrekken van een huwelijk zijn:

 • maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur € 260,00
 • vrijdagochtend van 9.00 tot 17.00 uur € 350,00
 • zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur € 540,00
 • alle dagen waarop het gemeentehuis is gesloten € 540,00 (o.a. dag na Hemelvaart) 
 • Indien het een huwelijk of geregistreerd partnerschap van niet-ingezetenen betreft, wordt het legesbedrag met € 95,00 verhoogd
 • getuige van de gemeente per getuige € 47,50
 • indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap op een eigen locatie wordt voltrokken wordt het legesbedrag met € 240,00 verhoogd
 • benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) naar keuze voor één dag € 190,00
 • wijzigen of annuleren datum huwelijk/partnerschap € 47,50
 • de kosten voor een trouwboekje normale uitvoering bedragen € 35,00 en voor een luxe uitvoering € 42,50.

 

Formulieren

Beleid en regels

Achtergrond

Tips

Naast het gemeentehuis zijn er diverse aangewezen  trouwlocaties in Boxmeer.

 • Kapel De Weijer
 • Kapel het Kloosterhuis te Sambeek
 • Het Koningskerkje Vierlingsbeek
 • Klooster Elsendael in Boxmeer
 • Mariakapel te Holthees
 • ZooParc Overloon
 • Raadszaal in Oeffelt
 • 't Huys op de Hei 

Klik hier voor meer informatie over de verschillende locaties

Voor de huur van bovengenoemde trouwlocaties zijn kosten verschuldigd. Deze kosten zijn per locatie verschillend en worden door de beheerder van de locatie rechtstreeks bij het bruidspaar in rekening gebracht.

Aan de gemeente Boxmeer worden de vastgestelde gemeentelijke leges voor het voltrekken van het huwelijk betaald.

Ook is het mogelijk om uw huwelijk op een "eigen locatie" te laten voltrekken. De locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde en veiligheid en goede smaak en moet algemeen maatschappelijk aanvaardbaar zijn. De gemeente bepaalt of de beoogde locatie hieraan voldoet en bepaalt of de inrichting/aankleding geschikt is om een huwelijksvoltrekking te laten plaatsvinden. Voor het voltrekken van een huwelijk op een "eigen locatie" zijn extra legeskosten verschuldigd.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken. Dit kunt u alleen in uw eigen woonplaats doen.

Trouwen in andere gemeente dan plaats van aangifte

U mag trouwen in een andere gemeente dan waar u aangifte van het huwelijk hebt gedaan. Zorg ervoor dat alle documenten naar de gemeente gaan waar u gaat trouwen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het callcenter van de gemeente Boxmeer via telefoonnummer (0485) 585911. Raadpleeg hier onze openingstijden.
Afspraak maken
WOZ Belastingloket