Jeugdsport, subsidie

Samenvatting

Bent u een vertegenwoordiger van een instelling die zich bezig houdt met jeugdsport? De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven.

Voorwaarden

 

Er zijn vijf soorten subsidie in de gemeente Boxmeer:

Budgetsubsidie: een subsidie voor een professionele instelling, waar voorafgaand afspraken worden gemaakt over de te leveren prestaties.

Incidentele subsidie: deze subsidie kan worden verstrekt voor eenmalige activiteiten die binnen het beleid van de gemeente vallen. Een incidentele subsidie kan maximaal € 3.500,-  bedragen.

Instandhoudingssubsidie: kan verstrekt worden voor het instandhouden van een accommodatie als deze is aangewezen in een beleidsnotitie als basisvoorziening.

Projectsubsidie: een subsidie voor een project, dat een helder start en eindpunt heeft en waarvoor voorafgaand afspraken worden gemaakt over de te bereiken doelen.

Waarderingssubsidie: een subsidie om bepaalde activiteiten aan te moedigen of te ondersteunen, onafhankelijk van de exploitatie.

Deze vijf vormen van subsidie worden alleen verstrekt als de activiteiten binnen het gemeentelijke beleid passen.

Voor verdere lokale voorwaarden, zie de Algemene subsidieverordening en de beleidsregels van de gemeente Boxmeer

Gang van zaken

De procedure van de aanvraag en voorwaarden zijn vastgelegd in de gemeentelijke subsidieverordening. Informeer bij de gemeente hoe u de aanvraag moet indienen.

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het callcenter van de gemeente Boxmeer via telefoonnummer (0485) 585911. Raadpleeg hier onze openingstijden.
Afspraak maken
WOZ Belastingloket