Verhuizen

Wat is het?

Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing.

Naar het buitenland

Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie.

Hoe werkt het?

U bent verplicht zelf de verhuizing door te geven. Maar soms moet een ander dit doen:

  • Bent u 18 jaar of ouder? Dan geeft u de verhuizing zelf door.
  • Bent u jonger dan 16? Dan geven ouders, voogd of verzorgers de verhuizing door.
  • Bent u 16 of 17 jaar? Dan geeft u de verhuizing zelf door. U kunt het doorgeven van uw verhuizing echter ook laten doen door uw ouders, voogd of verzorgers.
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
  • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

  • De ouder en zijn meerderjarig kind voor elkaar. Dit kan alleen als kind en ouder op hetzelfde adres wonen.
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar. Dit kan alleen als zij op hetzelfde adres wonen.
  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op! Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

TIP:U kunt online een afspraak maken  voor het doorgeven van uw verhuizing.

Wat heb ik nodig?

Persoonlijke aangifte
Bij een persoonlijke aangifte heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig
Indien u inwonend bent dient  u een ingevulde toestemmingsverklaring te overleggen met een kopie van het legitimatiebewijs van de toestemminggever  

Digitale aangifte
Als u beschikt over een DigiD  kunt u ook digitaal aangifte doen.

Schriftelijke aangifte
Voor schriftelijke aangifte kunt u gebruik maken van onderstaand aangifteformulier van verhuizing.(zie formulieren)

Zowel bij digitale als schriftelijke aangifte dient u een ingevulde toestemmingsverklaring te overleggen met een kopie van het legitimatiebewijs van de toestemminggever. ( de toestemmingsverklaring staat op de achterzijde van het aangifteformulier)

Formulieren

Verwijzingen

Achtergrond

De datum waarop u uw verhuizing doorgeeft aan de gemeente, is de datum van adreswijziging. Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

Hebt u een verhuisdatum in de toekomst doorgegeven? De gemeente past de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het callcenter van de gemeente Boxmeer via telefoonnummer (0485) 585911. Raadpleeg hier onze openingstijden.
Afspraak maken
WOZ Belastingloket