Wob-verzoek indienen

Wat is het?

Overheidsinformatie wordt door ons zoveel mogelijk openbaar gemaakt. U vindt deze in het huis-aan-huisblad, onze website en op de overheidssite. Indien u desondanks informatie mist dan kunt u hiervoor een Wob-verzoek bij het bevoegde bestuursorgaan indienen. Afschriften van bestaande documenten worden door ons beschikbaar gesteld tenzij er een wettelijke uitsluitingsgrond geldt.

Hoe werkt het?

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over beleid van de gemeente.
  • De informatie staat op een 'gegevensdrager'. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een computerbestand.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Afwijzen Wob-verzoek

De gemeente kan uw verzoek afwijzen om verschillende redenen. Deze redenen staan in de Wob. Bijvoorbeeld als het geven van de informatie de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. Of omdat het gaat om vertrouwelijke gegevens.

Wat moet ik doen?

U dient het Wob-verzoek in bij de gemeente. Geef duidelijk aan welke informatie u wilt.

Achtergrond

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Gebruik hiervoor het Formulier ingebrekestelling. Hierin vraagt u de gemeente binnen 2 weken alsnog te beslissen. Doet de gemeente dit niet? Dan hebt u recht op een dwangsom. Dit is een bedrag dat u krijgt voor elke dag dat de gemeente te laat beslist. Ook kunt u beroep instellen bij de rechter.

Bezwaar maken

Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het callcenter van de gemeente Boxmeer via telefoonnummer (0485) 585911. Raadpleeg hier onze openingstijden.
Afspraak maken
WOZ Belastingloket