Wat is de stimuleringsregeling?

Dit is een regeling om de kosten van maatschappelijk deelname (deels) vergoed te krijgen. Wanneer u een inkomen heeft dat niet hoger is dan 110% van het bijstandsniveau dat voor u geldt én niet meer dan een bescheiden vermogen heeft, dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze regeling.

U moet dan denken aan kosten als: lidmaatschap (sport)vereniging, abonnementen (krant, magazine, internet), entreegelden (schouwburg, bioscoop, musea) en dergelijke. In de folder “Ken uw rechten” vindt u meer informatie. Deze folder is ook verkrijgbaar bij de afdeling Sociale Zaken.