Dienstverlening Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Home > Inwoners > Aangepaste dienstverlening & Coronavirus > Dienstverlening Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Dienstverlening Vergunningen, Toezicht en Handhaving

De afdeling R-Vergunningen, Toezicht en Handhaving (R-VTH) volgt de landelijke richtlijnen op om het coronavirus te bestrijden. Tegelijkertijd willen we iedereen zo goed mogelijk helpen. Daarom hebben we de dienstverlening aangepast zolang de maatregelen van kracht zijn.

Aangepaste dienstverlening

De dienstverlening vanuit R-VTH gaat als volgt door:

  • de balie is gesloten;
  • we leveren onze diensten zoveel mogelijk digitaal eo telefonisch;
  • de controles worden uitgevoerd waarbij Corona maatregelen door onze medewerkers worden getroffen; en
  • er wordt toegezien en zo nodig gehandhaafd op de noodverordening.

Wat betekent dit verder voor u

  • de dienstverlening gaat, met in achtneming van genomen maatregelen, door daar waar dit mogelijk en wenselijk is.

Nieuwe aanvragen

Nieuwe aanvragen worden in behandeling genomen.

- U kunt de Wabo aanvragen indienen via www.omgevingsloket.nl.

- Andere (aan)vragen kunt u indienen zoals omschreven op onze website, e-mail (gemeente@boxmeer.nl) of per post.

Indienen nieuwe aanvragen

Om iedereen zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen, vragen wij om:

  • onze formulieren te gebruiken en de procedure te volgen;
  • de stukken digitaal in te dienen;
  • de aanvraag in te dienen via het omgevingsloket, e-mail of eventueel per post;
  • te zorgen dat alle gevraagde bijlagen zijn toegevoegd; en
  • daarna nadrukkelijk te wachten op een reactie vanuit de gemeente.

Is uw aanvraag niet compleet, dan sturen wij een brief met uitleg. Wij geven u de gelegenheid om ontbrekende gegevens in te dienen.