Afspraak maken

Home > Inwoners > Afspraak maken

Afspraak maken

Een afspraak is eenvoudig te maken. U kunt maximaal één maand vooruit plannen. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw afspraak . Hierop staat een streepjescode. Deze kunt u scannen op de zuil in de hal van het gemeentehuis. Wij weten dan dat u binnen bent.

Er worden alleen beschikbare data en tijden aangeboden.

De voor u gereserveerde tijd vervalt, als u niet op de afgesproken begintijd aanwezig bent. Wilt u bij verhindering de afspraak  via (0485) 585911 afzeggen?

U vindt via onderstaande onderwerpen meer informatie (b.v. wat u mee moet nemen of wat het kost):