Begraafplaats Sambeek

Home > Inwoners > Begraafplaats Sambeek

Begraafplaats Sambeek

De begraafplaats in Sambeek wordt flink onder handen genomen. Zo worden de paden en het groen opgeknapt en wordt het aantal parkeerplaatsen uitgebreid. Er komen meer plekken voor het plaatsen van urnen en er komt een natuurbegraafplaats. Ook wordt er een nieuwe afscheidsruimte gebouwd.
De begraafplaats is in 1977 in gebruik genomen. In de loop van de jaren is er regelmatig het een en ander opgeknapt. De laatste jaren zijn verbeteringen opgeschort omdat er mogelijk een uitbreiding met onder andere een crematorium zou komen. Toen duidelijk werd dat dit niet doorging, konden er vervolgens nieuwe plannen worden gemaakt voor het opknappen van de begraafplaats.
Als alles volgens planning verloopt, worden de werkzaamheden in het najaar afgerond.
In bijgevoegd document krijgt u aan de hand van tekeningen een beeld hoe de de begraafplaats er uit komt te zien.

Contact

De projectleider namens de gemeente is Joost de Best van de afdeling Openbare Werken. Voor eventuele vragen die direct verband houden met de uitvoeringswerkzaamheden kunt u tijdens de kantooruren met hem contact opnemen. Hij is te bereiken onder telefoonnummer (0485) 585911.

Begraafplaats