Belangrijke telefoonnummers

Home > Inwoners > Belangrijke telefoonnummers

Belangrijke telefoonnummers

Gemeente Boxmeer 

Voor alle gemeentelijke zaken kunt u bellen met het algemene telefoonnummer van de gemeente Boxmeer:

tel. (0485) 58 59 11
fax (0485) 57 24 32 of mailen naar: gemeente@boxmeer.nl

Meldpunt Openbare Ruimte

U kunt via deze website uw melding doorgeven. Het Meldpunt, tel. (0485) 58 59 11, is tussen 8.30 en 17.00 uur geopend voor klachten over groenvoorziening, snoeiwerkzaamheden, stoeptegels, riool, verlichting, fietspaden en wegen.

Storingsnummer: 06 - 53735353
Buiten kantooruren en in het weekend kunt u voor urgente zaken (b.v. rioolstoring) of een gevaarlijke situatie in uw omgeving (b.v.afgebroken takken, verzakkingen in wegen) het storingsnummer bellen.

Overige belangrijke nummers:

Spoedeisende hulp (brandweer, politie en ambulance) 

112 bij levensgevaar of heterdaad

Politie

0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief)
0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem
www.politie.nl voor internetaangifte en informatie

Brandweer Brabant Noord

Tel: 088-0208208
Als elke seconde telt: 112
De brandweerzorg in gemeente Boxmeer wordt verzorgd door Brandweer Brabant-Noord.
Postadres: Postbus 218, 5201 AE  ’s-Hertogenbosch
Email: info@brwbn.nl
Website: www.brandweer.nl/brabant-noord

Maasziekenhuis Pantein Boxmeer

(0485) 84 50 00

Huisartsenpost:

0900 - 8880 (via meldkamer Nijmegen)
Tussen 17.00 - 8.00 u, weekend en feestdagen

Gas en stroom (storingsnummer)

0800 - 9009

Water

(073) 68 38 000 (Brabant Water)