Energiesubsidie

Home > Inwoners > Duurzaam wonen > Energiesubsidie

Energiesubsidie

Veel inwoners van onze gemeente beraden zich momenteel om hun huis te voorzien van isolatie of duurzame energie. Terecht struinen zij daarvoor het internet af, op zoek naar mogelijke subsidies. De gemeente Boxmeer juicht – om duurzaamheidsreden - energiebesparing van harte toe, maar verstrekt geen subsidie op energiebesparende maatregelen of duurzame energie.

Een belangrijke reden waarom de gemeente geen isolatiesubsidie verstrekt is dat het isoleren van de woning al een veelal rendabele investering is, die zichzelf binnen enkele jaren terugverdient. Het rendement van de investering in spouwmuurisolatie bijvoorbeeld, is rond de 12%! Dat zijn toch andere percentages dan de rentes die de bank verstrekt.

Bekijk het rendement van energiebesparende maatregelen als Spouwmuurisolatie, Dakisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas en Zonnepanelen

(Bron: MilieuCentraal).

De Rijksoverheid heeft sinds januari 2016 wél subsidie voor enkele vormen van duurzame energie. Deze subsidie heet de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie). U kunt subsidie krijgen voor een deel van de gemaakte investeringskosten bij de aanschaf van 1 of meer:

 • Warmtepompen
 • Zonneboilers
 • Biomassaketels
 • Pelletkachels

Daarmee kunt u uw huis verwarmen tegen lagere kosten en helpt u de uitstoot van CO2 verminderen.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) 2017

De ISDE 2017 is op 2 januari 2017 geopend met een totaal budget van €70 miljoen voor 2017.

Hoe werkt het?

 1. U koopt een apparaat dat in aanmerking komt voor deze subsidie.
 2. U dient vervolgens de aanvraag in, uiterlijk 6 maanden nadat het apparaat waarvoor u subsidie aanvraagt is geïnstalleerd.
 3. U kunt geen voorschot krijgen.
 4. U heeft meer dan 1 apparaat aangeschaft en u wilt voor alle apparaten subsidie aanvragen? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per apparaat.
 5. De beslissing krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag. De betaling volgt maximaal 1 week na de beslissing.

Voorwaarden voor particulieren

 • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft. Met de aanschafdatum bedoelen wij de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten (Let op! Niet de datum van betaling).
 • Binnen 6 maanden na installatie van het apparaat heeft u een subsidieaanvraag ingediend.
 • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald en geïnstalleerd.
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft, u heeft een bewijs van aanschaf en u heeft een betaalbewijs. Het is uw eigendom.
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Hier heeft u een DigiD voor nodig.

Zie voor meer informatie:

www.rvo.nl

Landelijke subsidieregeling voor woningisolatie eigen huis

Sinds 15 september 2016 kun je ook subsidie krijgen voor energiebesparing in je eigen koopwoning. Ongeveer 20% van de kosten kun je terugkrijgen van de landelijke overheid wanneer je 2 of meer omvangrijke maatregelen laat uitvoeren waaronder isolatie van je dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur en HR ++ of HR +++ glas. De komst van de subsidie is een goed moment om de isolatie van je woning af te maken. Veel oudere woningen hebben wel iets aan isolatie, maar er valt veel te verbeteren. Naast een lagere energierekening levert isolatie een beter wooncomfort op, draagt het bij aan de waarde van je woning en wordt jouw uitstoot van CO2 lager.

VvE’s

Ook als je in een appartement woont kun je, met de Vereniging van Eigenaren, subsidie krijgen voor isolatie van het gedeelde pand of complex. Ook bestaat er voor VvE’s subsidie voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en begeleiding.

Aanvullen

Als je subsidie aanvraagt voor de 2 grote isolatiemaatregelen kun je ook geld terugvragen voor aanvullende maatregelen zoals isolerende deuren, energiezuinige kozijnen bij de toepassing van driedubbel glas, een douche met warmteterugwinning of een CO2-gestuurd ventilatiesysteem.

Wie zijn héle huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus van 4.000 euro bovenop de subsidie. Voor Verenigingen van Eigenaren geldt die bonus per appartement.

Aanvragen

Subsidie aanvragen is vanaf 15 september 2016 mogelijk via internet bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De nieuwe subsidie mag je combineren met de landelijke energiebespaarlening. Ook een combinatie van de rijkssubsidie met bijdragen van een gemeente of provincie is mogelijk.

Brabant Woont Slim!

Heb je je wel eens afgevraagd hoeveel jij kunt besparen op je energiekosten?

Via de energiecheck op brabantwoontslim.nl  kom je daar heel snel achter! Daarnaast kun je direct offertes aanvragen bij een aantal betrouwbare leveranciers uit je regio. Je kunt ook kiezen voor een persoonlijk advies, waarmee je samen met een adviseur een slimme aanpak bepaalt voor jouw eigen woonsituatie.

Vraag via brabantwoontslim.nl het subsidiepakket aan met een overzicht van alle subsidie- en financieringsmogelijkheden!

WYSIWYG

Bekijk ook het filmpje met tips om uw tuin klimaatbestendig te maken.

Open film