Veelgestelde vragen energieneutraal

Home > Inwoners > Duurzaam wonen > Veelgestelde vragen energieneutraal

Veelgestelde vragen energieneutraal

Energieneutraal, wat is dat?

Een energieneutrale woning is een woning die zo zuinig is, dat ie nauwelijks nog energie nodig heeft voor verwarming. De energie die daarvoor nog wel nodig is, wordt ter plekke duurzaam opgewekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen.

Een energieneutrale gemeente is een gemeente waar alle energie, die nodig is voor wonen, werken, industrie, vervoer en recreëren binnen de eigen gemeentegrenzen duurzaam opgewekt.

Zou de hele gemeente Boxmeer in één keer energieneutraal moeten worden met alleen windmolens, dan zouden daar maar liefst 185 windmolens (van 3 MW) voor nodig zijn. Zouden we niet voor windmolens gaan, maar voor akkers met zonnepanelen, dan hebben we daar een oppervlakte van ruim 1100 voetbalvelden voor nodig.

Gaan we dan geen aardgas meer gebruiken?

Dat klopt. Aardgas is een fossiele brandstof en geen vorm van duurzame energie. We gaan dus de komende jaren geleidelijk aan over op andere vormen van energie.

Welke alternatieven zijn er op dit moment voor aardgas?

Er komen steeds meer goede alternatieven voor de ‘ouderwetse’ gasgestookte cv-ketel:

All electric

Dit is de verzamelnaam voor oplossingen waarbij warmte wordt geproduceerd met elektriciteit: een warmtepomp die water verwarmt of infraroodpanelen die de ruimte verwarmen. De elektriciteit wordt waar mogelijk op of rond het gebouw zelf opgewekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak. Als er te weinig elektriciteit is, gebruiken all electric-gebouwen stroom van het landelijke elektriciteitsnet. Nul-op-de-meter of NOM is een bijzondere all electric-toepassing. Een woning wordt dan zo verbouwd dat hij over een heel jaar gezien evenveel elektriciteit levert aan het net als van het net afneemt.

Houtpelletkachels

Een houtpelletkachel is een verbrandingsoven die de voordelen van een houtkachel combineert met het gebruikersgemak van een gas cv toestel. Door de geavanceerde technologie wordt de uitstoot en vervuiling tot het minimum teruggebracht.

Warmtenet

Warmtenetten transporteren warm water naar woningen, kantoren en andere gebouwen. Het water komt doorgaans van een centrale bron en gaat via een stelsel van pijpen en leidingen naar de gebruikers. Warmte komt meestal van de industrie, maar zal de komende jaren ook vaker afkomstig zijn uit oppervlakte- of afvalwater (riool). De overtollige energie van de industrie wordt dan gebruikt om water te verwarmen. In afvalenergiecentrales en elektriciteitscentrales wordt het water voor de warmtenetten vooral verwarmd door gebruik te maken van overtollige warmte uit de verbranding van afval of uit de verbranding van aardgas voor de productie van elektriciteit. Een woning met een aansluiting op een warmtenet in plaats van een gasnet stoot afhankelijk van herkomst van de warmte ongeveer 50 tot 70% minder CO2 uit. Op dit moment zijn er in de gemeente Boxmeer geen plannen om met stadswarmte te starten. De komende jaren wordt onderzocht in hoeverre er in de gemeente Boxmeer gebruik gemaakt kan worden van warmte uit de riolering of uit oppervlaktewater

Groen gas

Groen gas wordt gemaakt van met name (riool)slib en GFT (biomassa). Er is, nog maar weinig groen gas in Nederland. Groen gas is nu nog vooral een oplossing als andere duurzame energiesystemen geen uitkomst bieden. Denk aan een historische binnenstad, met veel monumentale panden en een heel compacte ondergrondse infrastructuur met weinig ruimte voor bodemwarmte.

Wat moet ik of kan ik doen?

Geen paniek, geen paniek! We sluiten niet gelijk morgen de gaskraan. Het is onze ambitie om in 2045 geen aardgas meer te gebruiken voor verwarmen, douchen en koken. U kunt dus alvast gaan onderzoeken wat de alternatieven zijn, bijvoorbeeld op  www.hierverwarmt.nl  of energiebesparendoejenu.nl.

Wat u ook kiest, energie besparen is altijd slim om te doen. Bijvoorbeeld door uw huis goed te isoleren, ledlampen aan te schaffen, bewust om te gaan met uw elektrische apparatuur, of zelf energie op te wekken met zonnepanelen.

Neem in al uw plannen, bijvoorbeeld als u gaat verbouwen, mee dat uw huis in de toekomst geen aardgasaansluiting meer heeft. Dit voorkomt dat u nu aanpassingen doet, waar u later spijt van heeft, zoals een nieuwe vloer zonder vloerverwarming.

Als u gaat verbouwen, laat u dan adviseren door een energieadviseur.

Hebt u plannen om uw keuken te verbouwen? Kies dan voor elektrisch koken. Een inductiekookplaat is dan meestal de beste oplossing. Koop alleen nog pannen die geschikt zijn voor elektrisch koken, bijvoorbeeld geschikt voor inductie.

Gebruik (koop) groene stroom. Stroom is alleen duurzamer dan aardgas als deze ook duurzaam is opgewekt m.b.v. zon, wind of waterkracht!

Mijn CV-ketel heeft z’n beste tijd wel gehad. Wat moet ik doen?

Als de cv-ketel (bijna) op is, is dat een goed moment om na te denken over alternatieven. Het vervangen van een cv-ketel voor een duurzaam alternatief gaat helaas niet altijd even makkelijk als het plaatsen van een nieuwe cv-ketel.

Isoleren, een warmtepomp, aansluiten op stadswarmte of vloerverwarming plaatsen zal naar alle waarschijnlijkheid meer geld kosten, al zijn er interessante landelijke subsidies beschikbaar voor warmtepompen, zonneboilers en houtpelletkachels!

De gemeente Boxmeer helpt u vanaf 2019 bij de financiering door onder andere het verstrekken van een duurzaamheidslening. Naar verwachting is de duurzaamheidslening vanaf het voorjaar 2019 beschikbaar voor inwoners.

Als een snelle overgang naar een warmtepomp (nog) geen optie is dan kunt u ervoor kiezen om toch nog 1 keer een nieuwe cv-ketel te kopen of te leasen of over te gaan op een een hybride systeem (u gebruikt dan alvast veel minder aardgas).

Ik ga nu verbouwen. Waar moet ik nu rekening mee houden?

Als u gaat verbouwen, dan kunt u uw woning bouwfysisch (de schil) en installatie technisch laten voorbereiden op aardgasvrij of al daadwerkelijk aardgasvrij maken. Laat u dan adviseren door uw installateur of een energie-adviseur over de mogelijkheden van aardgasvrij wonen.

Neem in al uw plannen mee dat u in de toekomst geen aardgas meer gebruikt voor koken en verwarmen. Dit voorkomt dat u nu aanpassingen doet, waar u later spijt van heeft.

Wat doet ‘aardgasvrij’ met de waarde van mijn huis?

Een goed geïsoleerde woning die klaar is voor de toekomst, is waardevast.

En het isoleren zorgt voor een comfortabele woning met een lager energieverbruik en veel lagere energierekening. Dit komt ten goede aan de waarde van de woning, denk aan circa 5%.

Hoe gaat de gemeente Boxmeer om met aardgas bij nieuwbouw?

Tegenwoordig is het uitgangspunt om aardgasvrij nieuw te bouwen. Voor nieuwbouw zijn voldoende alternatieven om huizen te verwarmen zonder aardgas. De nieuwe woningen zijn vanwege het landelijke Bouwbesluit klaar voor de (aardgasvrije) toekomst. Het kabinet heeft ook in het regeerakkoord laten weten dat nieuwbouw in 2021 in principe niet meer op aardgas wordt verwarmd. De meeste gemeenten willen vanaf nu al geen aardgasvrije woningen meer bouwen. Dat geldt ook voor de gemeente Boxmeer.

Gaan mijn maandelijkse energielasten omlaag?

Dit hangt erg af van uw persoonlijke situatie:

Als u investeert in energiebesparende maatregelen zoals isolatie, zonneboiler en zonnepanelen dan gaan de maandlasten voor energie naar beneden.

Als u in plaats van gas overstapt op een warmtepomp of infraroodverwarming in een goed geïsoleerde woning dan gaat uw energierekening omlaag en heeft u ook geen kosten meer voor de gasaansluiting. Maar in een niet goed geïsoleerde woning kan uw rekening zelfs hoger uitvallen en het kan voorkomen dat het systeem uw woning niet op temperatuur krijgt!

Uw gedrag m.b.t. uw energieverbruik is natuurlijk ook van invloed op de hoogte van uw energierekening.

Buurkracht en Brabant Woont Slim zouden mij verder kunnen helpen?

Ja zeker! Met Buurkracht ga je samen met meerdere buren én een adviseur van Buurkracht aan de slag met energiebesparing. Eerst vorm je een team met buurtgenoten en organiseer je een avond voor de hele buurt. Buurkracht regelt communicatiemiddelen zoals flyers, posters en brieven om je hierbij te helpen.  Geïnteresseerde buren schrijven zich vervolgens in voor een persoonlijke offerte. Als ze die accepteren, komt de gekozen leverancier vervolgens de isolatie- of installatiemaatregelen treffen. Zo heb je de isolatie of zonnepanelen binnen 12-16 weken voor elkaar! Kijk gauw op www.buurkracht.nl

Brabant Woont Slim wijst u de weg naar comfortabeler, voordeliger én groener wonen. In de hele regio werken energiecoöperaties, bedrijven, gemeenten en particulieren onder Brabant Woont Slim samen om de grootste opdracht van de 21e eeuw te realiseren. Samen brengen we een gedragsverandering op gang om bewoners te helpen met het verduurzamen van hun woning. Dit is nodig om de klimaatdoelstellingen te behalen en de opwarming van de aarde te verminderen. Iedere duurzame stap is er één en begint bij u! Kijk gauw op www.brabantwoontslim.nl

WYSIWYG

Bekijk ook het filmpje met tips om uw tuin klimaatbestendig te maken.

Open film