Evenementen

Home > Inwoners > Evenementen

Evenementen

Gaat u een festiviteit of evenement organiseren?

Kijkt u eerst eens even op onze evenementenkalender om te zien of op de door u gewenste dag niet al een andere festiviteit of evenement (in de buurt) plaatsvindt. Kan het op de door u gewenste dag, dan kunt u bepalen of uw evenement vergunningsvrij, meldingsplichtig of vergunningsplichtig is. Met onderstaande stappen helpen wij u dit te bepalen en informeren wij u over het vervolg.

Let op: wat voor evenement u ook organiseert, u dient zich altijd te houden aan de voorschriften ten aanzien van brandveiligheid en basishulpverlening. In het document hiernaast (‘Voorschriften uit het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’) kunt u nakijken welke van deze voorschriften op uw evenement van toepassing zijn.

Vergunningsvrij

Als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden, kunt u uw evenement vergunningsvrij organiseren:

Voorwaarden vergunningsvrij

 • Het betreft een straatfeest/buurtbarbecue, expositie/tentoonstelling in een overheidsgebouw, kinderactiviteit gericht op kinderen van de basisschool of jonger, activiteit gericht op ouderen (65+), tocht voor wandelaars, fietsers, skaters en skeelers, verjaardag, bruiloft, personeelsfeest of een overig feest van persoonlijke aard, speurtocht zonder gemotoriseerde voertuigen of musical/toneelvoorstelling en het aantal deelnemers en bezoekers is niet meer dan 500 personen.
 • Bij overige evenementen is het evenement niet meerdaags en is het aantal deelnemers en bezoekers niet meer dan 100 personen.
 • De maximale eindtijden zijn op zondag t/m donderdag: 23.00 uur (muziek/geluid); 23.30 uur (drank- en etenswaren) en 24.00 uur (evenement) en op vrijdag en zaterdag: 24.00 uur (muziek/geluid); 00.30 (drank- en etenswaren) en 01.00 uur (evenement).
 • Het evenement richt zich niet op zeer specifieke, risicovolle groepen, waarvan algemeen bekend is dat een verhoogd risico bestaat op het gebruik van riskante middelen (drugs) en overmatig alcoholgebruik.
 • De geluidsproductie is niet hoger dan 105 dB(A) en 120 dB(C) bronvermogen (het vermogen van het geluid 1 meter van de geluidsbox gemeten).
 • Er wordt geen vechtsport voor volwassenen in wedstrijdverband bedreven.
 • Er wordt tijdens het evenement geen gebruik gemaakt van gemotoriseerde (model)voer-, vlieg- en vaartuigen die ook als zodanig in werking zijn (rijden, vliegen of varen) of van gemotoriseerde (model)voertuigen die harder dan stapvoets rijden.
 • Er is geen sprake van schieten met vuurwapens, werpen van ontvlambare/explosieve voorwerpen buitenlucht of van schieten met wapens met luchtdruk of gasdruk op een open terrein.
 • Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m2 per object.
 • Er wordt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten gevormd. Hiervan is ook sprake indien u een dynamisch evenement (een evenement dat zich verplaatst) organiseert, waarbij maximaal 10 minuten gebruik wordt gemaakt van een rijbaan, (brom-)fietspad en/of parkeerplaats, mits gebruik wordt gemaakt van verkeersregelaars, de te gebruiken wegen direct na het passeren weer vrij zijn voor verkeer en de doorgang direct vrijgemaakt kan worden wanneer de hulpdiensten moeten passeren.
 • Er is een organisator.

Voldoet uw evenement aan bovenstaande voorwaarden, dan hoeft u geen melding te doen en geen vergunning aan te vragen. Het kan wel zijn dat u nog andere toestemmingen nodig heeft.

Wat moet ik nog doen voor de overige toestemmingen?

Meldingsplichtig

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een vergunningsvrij evenement, dan wordt in ieder geval een actie van u verwacht, omdat u meldingsplichtig of vergunningsplichtig bent. U bent meldingsplichtig als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

Voorwaarden meldingsplichtig

 • Het aantal deelnemers en bezoekers is niet meer dan 1000 personen.
 • Het is geen meerdaags evenement, met uitzondering van een straatfeest/buurtbarbecue, expositie/tentoonstellingen in overheidsgebouwen, kinderactiviteiten gericht op kinderen van de basisschool of jonger, activiteiten gericht op ouderen (65+), tochten voor wandelaars, fietsers, skaters en skeelers, verjaardagen, bruiloften, personeelsfeesten en overige feesten van persoonlijke aard, speurtochten zonder gemotoriseerde voertuigen en musicals en toneelvoorstellingen.
 • De maximale eindtijden zijn op zondag t/m donderdag: 23.00 uur (muziek/geluid); 23.30 uur (drank- en etenswaren) en 24.00 uur (evenement) en op vrijdag en zaterdag: 24.00 uur (muziek/geluid); 00.30 (drank- en etenswaren) en 01.00 uur (evenement).
 • Het evenement richt zich niet op zeer specifieke, risicovolle groepen, waarvan algemeen bekend is dat een verhoogd risico bestaat op het gebruik van riskante middelen (drugs) en overmatig alcoholgebruik.
 • De geluidsproductie is niet hoger dan 105 dB(A) en 120 dB(C) bronvermogen (het vermogen van het geluid 1 meter van de geluidsbox gemeten).
 • Er wordt geen vechtsport voor volwassenen in wedstrijdverband bedreven.
 • Er wordt tijdens het evenement geen gebruik gemaakt van gemotoriseerde (model)voer-, vlieg- en vaartuigen die ook als zodanig in werking zijn (rijden, vliegen of varen) of van gemotoriseerde (model)voertuigen die harder dan stapvoets rijden.
 • Er is geen sprake van schieten met vuurwapens, werpen van ontvlambare/explosieve voorwerpen in de buitenlucht of van schieten met wapens met luchtdruk of gasdruk op een open terrein.
 • Er is een organisator.
 • U doet deze melding ten minste 8 weken voorafgaand aan het evenement.
 • U voldoet aan de aan de algemene voorschriften voor een meldingsplichtig evenement.

Voldoet uw evenement WEL aan bovenstaande voorwaarden? Dan is uw evenement meldingsplichtig.

Wat moet ik doen als mijn evenement meldingsplichtig is?

Vergunningsplichtig

Voldoet niet u NIET aan alle bovenstaande voorwaarden, dan dient u een vergunning aan te vragen.

Wat moet ik doen als mijn evenement vergunningsplichtig is?

N.B.: vindt uw evenement plaats op één van de aangewezen evenemententerreinen van de gemeente Boxmeer of bent u nog op zoek naar een geschikt terrein? Raadpleeg dan de locatieprofielen en plattegronden via de link rechtsboven op deze pagina.