Evenementen

Home > Inwoners > Evenementen

Evenementen

Gaat u een festiviteit of evenement organiseren?

Kijkt u eerst eens even op onze evenementenkalender om te zien of op de door u gewenste dag niet al een andere festiviteit of evenement plaatsvindt.  Kan het op de door u gewenste dag? Zo ja, dan kunt u bepalen of uw evenement vergunningsvrij, meldingsplichtig of vergunningsplichtig is. Met onderstaande stappen helpen wij u dit te bepalen en informeren wij u over het vervolg.

Let op: wat voor evenement u ook organiseert, u dient zich altijd te houden aan de brandveiligheidsvoorschriften. In het document hiernaast (‘Voorschriften uit het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’) kunt u nakijken welke brandveiligheidsvoorschriften op uw evenement van toepassing zijn.

Vergunningsvrij

Als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden, kunt u uw evenement vergunningsvrij organiseren:

Voorwaarden vergunningsvrij

 • Het is geen meerdaags evenement en de maximale eindtijden zijn op zondag t/m donderdag: 23.00 uur (muziek/geluid); 23.30 uur (drank- en etenswaren) en 24.00 uur (evenement) en op vrijdag en zaterdag: 24.00 uur (muziek/geluid); 00.30 (drank- en etenswaren) en 01.00 uur (evenement).
 • Het evenement richt zich niet op zeer specifieke, risicovolle groepen, waarvan algemeen bekend is dat een verhoogd risico bestaat op het gebruik van riskante middelen (drugs) en overmatig alcoholgebruik.
 • De geluidsproductie is niet hoger dan 105 dB(A) en 120 dB(C) bronvermogen (het vermogen van het geluid 1 meter van de geluidsbox gemeten);
 • Geen vechtsport voor volwassenen in wedstrijdverband wordt bedreven.
 • Geen gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde (model)voer-, vlieg- en vaartuigen die ook als zodanig in werking zijn (rijden, vliegen of varen) tijdens het evenement of van gemotoriseerde (model)voertuigen die harder dan stapvoets rijden.
 • Geen sprake is van het schieten met vuurwapens, het werpen van ontvlambare/explosieve voorwerpen buitenlucht of van het schieten met wapens met luchtdruk of gasdruk op een open terrein;
 • Er is een organisator;
 • Het aantal deelnemers en bezoekers is niet meer dan 100 personen
 • Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m2 per object.
 • Er wordt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten gevormd. Hiervan is ook sprake indien u een dynamisch evenement (een evenement dat zich verplaatst) organiseert, waarbij slechts korte duur (max. 10 min) gebruik wordt gemaakt van een rijbaan, (brom-)fietspad, parkeerplaats, mits gebruik wordt gemaakt van verkeersregelaars, de te gebruiken wegen direct na het passeren weer vrij zijn voor verkeer en objecten/personen direct naar de kant toe kunnen, zodat de hulpdiensten ten alle tijden direct kunnen passeren.

Voldoet uw evenement aan bovenstaande voorwaarden, dan hoeft u geen melding te doen of vergunning aan te vragen. Het kan wel zijn dat u nog andere toestemmingen nodig heeft.

Wat moet ik nog doen voor de overige toestemmingen?

Meldingsplichtig

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een vergunningsvrij evenement, dan wordt in ieder geval een actie van u verwacht, omdat u meldingsplichtig of vergunningsplichtig bent. U bent meldingsplichtig als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

Voorwaarden meldingsplichtig

 • Het aantal deelnemers en bezoekers is niet meer dan 1000 personen
 • Het is geen meerdaags evenement en de maximale eindtijden zijn op zondag t/m donderdag: 23.00 uur (muziek/geluid); 23.30 uur (drank- en etenswaren) en 24.00 uur (evenement) en op vrijdag en zaterdag: 24.00 uur (muziek/geluid); 00.30 (drank- en etenswaren) en 01.00 uur (evenement).
 • Het evenement richt zich niet op zeer specifieke, risicovolle groepen, waarvan algemeen bekend is dat een verhoogd risico bestaat op het gebruik van riskante middelen (drugs) en overmatig alcoholgebruik.
 • De geluidsproductie is niet hoger dan 105 dB(A) en 120 dB(C) bronvermogen (het vermogen van het geluid 1 meter van de geluidsbox gemeten);
 • Geen vechtsport voor volwassenen in wedstrijdverband wordt bedreven.
 • Geen gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde (model)voer-, vlieg- en vaartuigen die ook als zodanig in werking zijn (rijden, vliegen of varen) tijdens het evenement of van gemotoriseerde (model)voertuigen die harder dan stapvoets rijden.
 • Geen sprake is van het schieten met vuurwapens, het werpen van ontvlambare/explosieve voorwerpen buitenlucht of van het schieten met wapens met luchtdruk of gasdruk op een open terrein;
 • Er is een organisator;
 • U doet deze melding ten minste 8 weken voorafgaand aan het evenement
 • U voldoet aan de aan de algemene voorschriften voor een meldingsplichtig evenement.

Voldoet u WEL aan bovenstaande voorwaarden? Dan bent u meldingsplichtig.

Wat moet ik doen als ik meldingsplichtig ben?

Vergunningsplichtig

Voldoet niet u NIET aan alle bovenstaande voorwaarden, dan dient u een vergunning aan te vragen.

Wat moet ik doen als ik vergunningsplichtig ben?