Gemeenteraadsverkiezingen en referendum

Home > Inwoners > Gemeenteraadsverkiezingen en referendum

Gemeenteraadsverkiezingen en referendum

GEMEENTERAADSVERKIEZINGENEenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014. De komende gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018. Ook zal er dan een referendum gehouden worden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).