Gemeenteraadsverkiezingen en referendum

Home > Inwoners > Gemeenteraadsverkiezingen en referendum

Gemeenteraadsverkiezingen en referendum

GEMEENTERAADSVERKIEZINGENEenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 21 maart 2018. Ook werd er een referendum gehouden worden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).