Aanplakbeleid

Aanplakbeleid

Propagandamiddelen mogen vrij worden ingezet in verkiezingstijd, maar wij verwachten van de politieke partijen dat propagandamateriaal in alle redelijkheid en met normen van fatsoen wordt ingezet, met dien verstande dat er handhavend wordt opgetreden wanneer:

  1. door de inzet van propagandamiddelen de verkeersveiligheid in gevaar wordt gebracht;     
  2. door de inzet van propagandamiddelen schade aan de eigendommen van derden wordt toegebracht.

    Hebben politieke partijen andere wensen dan kunnen zij zich wenden tot afdeling vergunningen, postbus 450, 5830 AL Boxmeer of een email sturen naar gemeente@boxmeer.nl.