Uitslagen

Uitslagen

Voorlopige uitslag

Zetelverdeling

Uitslag referendum

Op de vraag of  u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 bent, hebben 6873 voor gestemd en 6038 tegen.