De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Home > Inwoners > Informatie geld en schulden > De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) ingevoerd. Deze wet regelt dat gemeenten een zorgplicht hebben om inwoners door middel van integrale schuldhulpverlening te helpen bij het oplossen van schulden en het voorkomen ervan.

Hoe de gemeente Boxmeer deze opdracht uitvoert, staat in het beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 2016-2020 en de bijbehorende beleidsregels.

De uitvoering van het vastgestelde beleid ligt in handen van PLANgroep. Zij zijn professional op het gebied van schuldhulpverlening en helpen burgers kosteloos in het gemeentehuis.

Meer informatie over PLANgroep vindt u op deze pagina. Kijk hiervoor bij “Folder schuldhulpverlening PLANgroep”.  U kunt zich ook direct aanmelden bij PLANgroep. Kijk hiervoor bij “Snel naar” PLANgroep.