Procedure verkoop bouwkavels

Home > Inwoners > Informatie over bouwkavels > Procedure verkoop bouwkavels

Procedure verkoop bouwkavels

Interesse

Bij interesse in een bouwkavel kunt u dit telefonisch (0485-585911) of via e-mail gemeente@boxmeer.nl t.a.v. José van Uden doorgeven.

In de e-mail geeft u aan naar welk kerkdorp, naar welk plan en naar welke kavel uw interesse uitgaat. U kunt slechts voor één kavel uw interesse kenbaar maken.

Optie

Nadat u een bouwkavel heeft gekozen, wordt aan u een kosteloze optie verleend.

De optie is een half jaar geldig. Na deze periode kan de optie met een half jaar verlengd worden, mits uit overgelegde stukken en naar het oordeel van de gemeente, blijkt dat u serieuze stappen heeft ondernomen om te komen tot aankoop van de kavel.

Bij interesse in een bouwkavel die al in optie is uitgegeven, kan evengoed uw interesse voor dat kavel kenbaar gemaakt worden. Zodra de eerder afgegeven optieperiode is verlopen en er wordt niet aan de voorwaarden voor verlenging van de optie voldaan, kan vervolgens aan u een optie verleend worden. Let wel: de gemeente werkt niet met wachtlijsten. Er kan slechts één gegadigde in de wachtrij staan.

Koopovereenkomst

Na afloop van de verleende optieperiode wordt een koopovereenkomst opgemaakt en in tweevoud aan u gezonden. U dient beide exemplaren van deze overeenkomst te ondertekenen en retour te sturen aan de gemeente. Vervolgens krijgt u via e-mail de, nu ook door de gemeente getekende, koopovereenkomst retour. In de meeste gevallen heeft u de door beide partijen getekende koopovereenkomst nodig voor de hypotheekaanvraag.

Verkoopbesluit

Nadat u heeft aangegeven dat de stukken naar de notaris gestuurd kunnen worden, krijgt u de originele getekende koopovereenkomst en een afschrift van het verkoopbesluit. De transportakte moet vervolgens binnen 5 maanden bij een door u gekozen notaris worden gepasseerd. Binnen 2 jaar na ondertekening van de transportakte dient u de woning feitelijk te hebben betrokken.

WYSIWYG

Volg ons op facebook