Maatwerk voor chronisch zieken en gehandicapten

Home > Inwoners > Informatie zorg > Verzekeringen en regelingen > Maatwerk voor chronisch zieken en gehandicapten

Maatwerk voor chronisch zieken en gehandicapten

De gemeente Boxmeer heeft een Regeling Compensatie Zorgkosten (RCZ). Deze regeling is bedoeld om inwoners met een laag inkomen financieel te compenseren voor bepaalde zorgkosten. De regeling bestaat uit twee onderdelen:

  • compensatie voor de eigen bijdrage van een Wmo voorziening
  • compensatie voor de premie van de collectieve zorgverzekering (VGZ GemeentePakket)

Voor wie is de regeling?

Voor de RCZ komt u in aanmerking als het inkomen niet hoger is dan 115% van de geldende bijstandsnorm en u geen vermogen heeft boven de vermogensgrens in de bijstand. Informatie over de bijstandsnormen en vermogensgrens staan op de website.

Compensatie eigen bijdrage Wmo

Inwoners met een Wmo-voorziening die aan de voorwaarden voor inkomen en vermogen voldoen vallen automatisch onder de RCZ. Zij hoeven zelf dus niets te doen.

Hoe werkt het?

De eigen bijdrage Wmo wordt automatisch gecompenseerd. De gemeente regelt dit met het Centraal Administratiekantoor (CAK). Zij beschikken immers allebei over uw gegevens. U ontvangt wel een factuur van het CAK met saldo € 0 voor uw eigen administratie. Daardoor weet u dat u voor de RCZ in aanmerking bent gekomen.

Ontvangt u wel een nota van het CAK voor de betaling van de periodieke eigen bijdrage Wmo? U komt dan niet in aanmerking voor de RCZ omdat uw inkomen en/of vermogen hoger is dan de voorwaarden van de regeling.

Compensatie premie collectieve zorgverzekering

Inwoners die aan de voorwaarden van de RZC voldoen (inkomen en vermogen) kunnen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering via de gemeente.

Koppelbox