Recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning

Home > Inwoners > Informatie zorg > Verzekeringen en regelingen > Recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning

Recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle inwoners van de gemeente hebben wettelijk recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning.

Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeente sinds 1 januari 2015 verplicht om gratis onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan haar inwoners.  Het gaat om ondersteuning onafhankelijk van de gemeente, met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid of participatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen of werk en inkomen.

Wat is cliëntondersteuning?

Hebt u informatie, advies of hulp nodig, bijvoorbeeld bij het keukentafelgesprek met de gemeente of bij het aanvragen van een voorziening? U kunt zich laten bijstaan door iemand uit uw eigen netwerk, bijvoorbeeld uw partner, familie of buren. Maar u kunt ook vragen om onafhankelijke cliëntondersteuning. In de gemeente Boxmeer heeft u hiervoor twee keuzes: organisatie MEE of OZOZ.

Ondersteuning via MEE

Via de MEE organisatie kunt u een beroep doen op cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner van MEE denkt met u mee hoe u de zorg die het beste bij u past kunt organiseren. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt met u mee (los van andere partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk, zoals familie, mantelzorgers of vrijwilligers. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

MEE is een organisatie die mensen met een beperking en hun netwerk op alle leefgebieden en in alle levensfasen ondersteunt. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. MEE is onafhankelijk en staat naast de cliënt en helpt zijn eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Dit vergroot zijn zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. MEE zet zijn kennis en ervaring in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.

Contact

Heeft u een vraag aan MEE of wilt u zich aanmelden voor ondersteuning door MEE:

Ondersteuning via OZOZ

Onafhankelijke Zorgondersteuning Zuid (OZOZ) is een samenwerkingsverband van Astrid Schut en Ellen van Steenveldt. Astrid en Ellen zijn breed inzetbare professionals die de Post-HBO opleiding tot mantelzorgmakelaar hebben afgerond.  Zij zijn op de hoogte van wet- en regelgeving op het gebied van zorg, welzijn, wonen, arbeid, inkomen en recht.

Ellen en Astrid hebben een groot regionaal netwerk en zijn op de hoogte van het actuele ondersteuningsaanbod in de regio. Door hun ervaring, kennis en netwerk te bundelen willen zij mensen met een zorg- en/of hulpvraag ondersteunen door hen te voorzien van informatie, in contact brengen met de juiste instanties en het uit handen nemen van praktisch regelwerk. Dit doen zij door de cliënt in zijn kracht te zetten door te denken in mogelijkheden en waar mogelijk het netwerk van de cliënt te gebruiken.

Contact

Heeft u een vraag aan OZOZ, neemt u dan op werkdagen contact op telefonisch of per e- mail.