Recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning

Home > Inwoners > Informatie zorg > Verzekeringen en regelingen > Recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning

Recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle cliënten van de gemeente, van jong tot oud, hebben wettelijk recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning.

Waarom cliëntondersteuning?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) verplicht gemeenten sinds 1 januari 2015 om gratis cliëntondersteuning aan te bieden aan haar burgers. Dat staat in de wet om de volgende redenen:

  • Cliëntondersteuning helpt u bij het versterken van uw zelfredzaamheid en bij uw deelname aan de maatschappij;
  • Cliëntondersteuning helpt u bij het verkrijgen van zorg en hulpverlening op gebieden die voor u van belang zijn, zoals werk, school, wonen, opvoeden of sport en bewegen;
  • Cliëntondersteuning helpt u en uw gemeente om een goed beeld te krijgen van de ondersteuning die u nodig hebt;
  • Cliëntondersteuning helpt om uw positie tegenover gemeenten en andere organisaties te versterken. Dat ter voorkoming van meningsverschillen en juridische procedures.

Wat is cliëntondersteuning?

Hebt u informatie, advies of hulp nodig bijvoorbeeld bij het keukentafelgesprek of bij de aanvraag van een voorziening? Dan kunt u zich laten bijstaan door iemand uit uw sociaal netwerk (bijvoorbeeld uw partner of familie). Maar u hebt ook recht op onafhankelijke en gratis cliëntondersteuning via de MEE organisatie.

Clientondersteuning via MEE

Via de MEE organisatie kunt u een beroep doen op cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner van MEE denkt met u mee hoe u de zorg die het beste bij u past kunt organiseren. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent ook het zorgaanbod in uw buurt.

Gratis en onafhankelijk

U hoeft niet zelf te betalen voor de hulp van een cliëntondersteuner van MEE. De gemeente betaalt de cliëntondersteuning, maar deze persoon is wel onafhankelijk van de gemeente.

Wie is de cliëntondersteuner?

MEE is een organisatie die mensen met een beperking en hun netwerk op alle leefgebieden en in alle levensfasen ondersteunt. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving.

MEE is onafhankelijk en staat naast de cliënt en helpt zijn eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Dit vergroot zijn zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan.

MEE zet zijn kennis en ervaring in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.

Contact en informatie over MEE

Hebt u een vraag aan MEE of wilt u zich aanmelden voor ondersteuning door MEE, neem dan telefonisch contact op van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Kantoor Boxmeer (alleen op afspraak te bezoeken) De Raetsingel 1, 5831 KC Boxmeer.

Telefoon: (0413) 33 47 33

Website: www.mee-nob.nl