Totaaloverzicht per dorp en leeftijd

Home > Inwoners > Kengetallen > Totaaloverzicht per dorp en leeftijd

Totaaloverzicht per dorp en leeftijd

In onderstaand overzicht vindt u de inwonersaantallen uitgesplist naar leeftijd, geslacht en dorp.

Te downloaden: