Kijkje in het college 11 december

Home > Inwoners > Kijkje in het college > P. Stevens > Kijkje in het college 11 december

Kijkje in het college 11 december

Een economisch en duurzaam gezonde gemeente waar het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren is. Dat klinkt heel logisch, maar in ons drukbevolkte land wil het een het ander nog wel eens bijten. Dus is het een prachtige uitdaging voor mij als wethouder om een aantal van deze puzzelstukjes zo goed mogelijk in elkaar te passen.

Als wethouder ruimte en economie geef je daarvoor ondernemers de ruimte. Erg positief is de samenwerking van 4 bouwbedrijven in Region vastgoedontwikkeling. Daardoor kunnen zij grotere projecten oppakken en kunnen we het werk hier houden. Ook zijn er dan meer mogelijkheden voor opleiding en stages voor jongeren.

Er is in onze gemeente namelijk genoeg te doen op het gebied van woningbouw. De komende 8 jaar moeten we nog 4000 woningen bouwen in het Land van Cuijk.

En we bouwen voor alle doelgroepen. Zo zetten we in op levensloopbestendige huizen, maar hebben we pas ook meegewerkt aan het mogelijk maken van de bouw van tiny houses in Maashees. Voor jongeren is het op het moment moeilijk om bij hun inkomen passende woonruimte te vinden. Om die reden is er een voorrangsregeling voor jongeren bij de wooningcorporaties en zetten we de komende periode ook in op koopwoningen die voor deze doelgroep wel betaalbaar zijn.

Ook willen we in alle dorpen woonmogelijkheden bieden. Zo hebben we onlangs in Rijkevoort gronden verworven, aansluitend op het bouwplan Achter de molen. Met betrokkenen en dorpsraad wordt nu gekeken wat daar de wensen zijn.

En uiteraard is duurzaam bouwen een belangrijke. De bouw van 20 huurwoningen op de terreinen van Peppels en Ogelijn in Boxmeer heeft Mooiland even uit moeten stellen, vanwege de langere levertijd van warmtepompen. Maar ze komen er wel. De zes duurzame nultredewoningen en 12 eensgezinswoningen zijn een mooi voorbeeld van de combinatie van sociale woningbouw en aandacht voor het verduurzamen van onze gemeente.