Kijkje in het college 16 oktober

Home > Inwoners > Kijkje in het college > P. Stevens > Kijkje in het college 16 oktober

Kijkje in het college 16 oktober

peter StevensEr wordt volop gebouwd in onze gemeente. Het doet mij als wethouder met volkshuisvesting in mijn portefeuille natuurlijk erg goed al die bedrijvigheid te zien.

In die zin gaat het voorspoedig, maar dat is ook nodig want we willen de komende jaren kunnen voldoen aan de vraag. In 2030 moeten we, volgens verschillende prognoses, ongeveer 1000 woningen extra hebben toegevoegd.

Als gemeente hebben we hierin de taak te zorgen dat de woningcorporaties in de sociale huursector aan de benodigde behoefte voldoen. En verder moeten we de commerciële markt zo goed mogelijk stimuleren en faciliteren. Ook beleggers begeven zich op de bouw van huurwoningen onder de huurgrens van 710 euro.

Dat we met vergrijzing en ontgroening te maken hebben, is een feit. Om die reden zetten we ook in op levensloopbestendige woningen zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Maar we zien het ook als taak te stimuleren dat het voor jongeren aantrekkelijk is om hier te blijven en te komen wonen, om die vergrijzing juist te beperken.

De bouwactiviteiten zie je op dit moment op veel plaatsen in onze gemeente. In Steenstraat-Zuid in Boxmeer zijn de eerste bewoners al in hun huizen getrokken. Ook bij het voormalige Voermans is een start gemaakt met de bouw. Bij het Catharinaklooster is het ongelofelijk snel gegaan en zijn er nog maar een paar bouwkavels te koop.

Ook in onze kleinere dorpen willen we daar waar behoefte is, mogelijkheden tot woningbouw bieden. Onlangs hebben we dan ook grond gekocht in Rijkevoort, daarvoor wordt nu een plan gemaakt. In Beugen zijn we bezig met de verwerving van nieuwe bouwgrond. In Vortum-Mullem gaat Wonen Vierlingsbeek aan de slag met nieuwe huurwoningen.

Al hebben we nu natuurlijk de wind in de zeilen van de aangetrokken economie, dat betekent zeker niet dat we achterover gaan leunen. We blijven er vol tegenaan gaan.