Kijkje in het college 18 september

Home > Inwoners > Kijkje in het college > J. Verstraaten > Kijkje in het college 18 september

Kijkje in het college 18 september

De zomervakantie lijkt alweer ver weg. Ofschoon de eerste 100 dagen in deze nieuwe periode er nog niet opzitten, voelen mijn werkzaamheden in het college weer heel vertrouwd. De ambitieuze portefeuille Duurzaamheid heb ik overgedragen aan mijn nieuwe collega, maar ik heb er de mooie portefeuille Recreatie & Toerisme voor terug gekregen. Een nieuwe uitdaging om onze mooie regio waar mogelijk nog attractiever te maken voor binnen- en buitenlandse toeristen. De UNESCO-MAB erkenning voor het Maasheggengebied en de verdere modernisering van het Oorlogsmuseum gaan ons daar ongetwijfeld bij helpen.

We zijn met het nieuwe college volop aan de slag met wat er afgesproken is in het coalitieakkoord. Voor mij ligt de prioriteit nu bij de begroting 2019, die op 21 september gepubliceerd wordt. Elk jaar weer een puzzel om deze structureel sluitend te krijgen met alle nieuwe ambities en opgaven die op de gemeente afkomen zoals het Interbestuurlijk programma (IBP), waarin Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samenwerken aan tien grote maatschappelijke opgaven, zoals onder andere de energietransitie. Het gemeentefonds blijft de komende jaren meegroeien met de rijksuitgaven, waarbij de gemeenteraad de volledige vrijheid houdt om de inzet van middelen af te stemmen op de lokale prioriteiten, opgaven en ambities.

De behandeling van de begroting 2019 is tijdens de Algemene Beschouwingen van de gemeenteraad op 8 november. Bijzonder dit jaar is dat de Begroting 2019 als een webapplicatie gepresenteerd wordt onder de noemer Begroting online. Overzichtelijk en transparant en het scheelt ook nog eens een hele berg papier. Begroting online: Duidelijk en duurzaam!

Onlangs zijn we met het college op bezoek geweest bij Cybox Webdesign in Boxmeer, met als werkgebied voornamelijk het Land van Cuijk en aangrenzende regio’s. De enthousiaste medewerkers maken zowel informatieve als zakelijke websites en webwinkels. Binnenkort lanceren ze de Land van Cuijk App met daarin alle toeristische en culturele evenementen, zoals komend weekend de feestelijke heropening van ’t Hoogkoor en de parachutedropping boven het Maarsven, tussen Vierlingsbeek en Overloon. Een kijkje in de agenda laat maar weer eens zien hoeveel er in onze mooie regio te beleven is.

Jeu Verstraaten