Kijkje in het college 19 maart

Home > Inwoners > Kijkje in het college > P. Stevens > Kijkje in het college 19 maart

Kijkje in het college 19 maart

Peter StevensWe moeten flink blijven bouwen om aan de vraag naar woningen in onze gemeente te voldoen. Afgelopen jaar hebben we maar liefst 213 nieuwe woningen opgeleverd en ook de komende jaren willen we stevig doorbouwen. Met oog voor kwaliteit en naar behoefte natuurlijk.

Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we ook de woningcorporaties en projectontwikkelaars bij nodig. Gelukkig weten we elkaar goed te vinden en hebben we voldoende ruimte waar op korte termijn gebouwd kan worden. Zo hebben we in Boxmeer een aantal locaties waar nu wordt gebouwd of waar men direct aan de slag kan, zoals onder andere het voormalig Voermansterrein, Maashaeghe, hofstede Elderom, Ogelijn/Peppels en de slooppanden van voormalige winkel Kersten aan de Steenstraat.

Ook in alle andere dorpen zijn bouwlocaties voorhanden, want het is belangrijk om in de hele gemeente aan de woonbehoefte te kunnen voldoen.

Sommige doelgroepen op de woningmarkt hebben extra aandacht nodig. Zo is het voor veel jongeren moeilijk om een betaalbare woning te vinden. We hebben nu ruim een jaar een afspraak met Mooiland en Wonen Vierlingsbeek waarbij jongeren tot 23 jaar voorrang krijgen op voor hen betaalbare huurwoningen. We kijken ook naar mogelijkheden voor kleinere, goedkopere woningen op kleinere kavels.

Ook zijn er nog verschillende mogelijkheden om CPO te bouwen in Boxmeer, Beugen en Holthees. Collectief particulier opdrachtgeverschap biedt voor starters, onder voorwaarden, een korting van 25% op de grondprijs. Daarnaast hebben we op alle bouwkavels een korting van 10%.

Al veel mensen hebben meegedaan aan onze enquête woonwensen, daarvoor mijn hartelijke dank. Mocht u nog niet hebben deelgenomen, u kunt nog tot en met 24 maart in de enquête aangeven wat uw woonwensen voor de toekomst zijn. Het helpt ons om zo goed mogelijk te bouwen naar de wensen van onze inwoners. www.boxmeer.nl/woonwensen.