Kijkje in het college 4 september

Home > Inwoners > Kijkje in het college > P. Stevens > Kijkje in het college 4 september

Kijkje in het college 4 september

Peter StevensWe zijn al weer volop aan de slag met het nieuwe college. Het voelt goed om verder te kunnen met waar ik me de afgelopen vier jaar voor heb ingezet. Voor zo’n nieuwe periode zet je toch eens alles op een rij en kijk je wat je belangrijk vindt voor de komende tijd.

Zo wil ik de komende periode meer het veld in voor mijn portefeuilles economie en grondbedrijf. We bezoeken als college al elke 2 weken een bedrijf in de gemeente en dat is zeer nuttig. Als wethouder wil ik dat vaker doen. Nog beter de vinger aan de pols, nog beter op de hoogte blijven wat ondernemers bezighoudt, om ons beleid zo goed en praktisch mogelijk te maken.

Datzelfde geldt ook voor contact met inwoners. We hebben natuurlijk de vaste structuren en overleggen, waaruit we veel informatie krijgen, maar ik wil de komende periode ook nog beter geïnformeerd blijven door meer en directer contact met onze inwoners. Het gaat dan overigens niet over de zogenaamde losliggende stoeptegel, daar hebben we een prima meldapp voor, maar om ruimtelijke inpassing van verschillende thema’s, zoals onder andere energievraagstukken, wonen, natuur, industrie, landbouw en recreatie.

Ook de komende jaren ligt de focus op passende woningen voor de juiste doelgroepen, voor nu en de toekomst. Daarbij willen we expliciet ook de mogelijkheid bieden om te bouwen in alle dorpen. Uiteraard alleen bij een actuele of huidige vraag. Op die manier willen we een bijdrage leveren om in alle dorpen de leefbaarheid goed te houden en mensen de mogelijkheid geven ook in de kleinere dorpen te gaan of te blijven wonen.

Ook een belangrijke vind ik dat wat eenvoudiger kan, we dit ook eenvoudiger doen. Zo hebben we onlangs bijvoorbeeld de procedure rondom de parkeerontheffing in de blauwe zone vereenvoudigt. Nu hoef je het nog maar 1 keer aan te vragen in plaats van elk jaar met de bijbehorende kosten. En zo gaan we meer doorlichten. We zijn en blijven natuurlijk gebonden aan wet- en regelgeving, maar daar waar het kan, schrappen we regels of vereenvoudigen we procedures zoveel mogelijk.