Kijkje in het college 7 juli 2020

Home > Inwoners > Kijkje in het college > K. van Soest > Kijkje in het college 7 juli 2020

Kijkje in het college 7 juli 2020

Onlangs mochten we het gedenkteken van Titus Brandsma in Boxmeer onthullen. Deze Karmeliet woonde een tijd in het Karmelklooster aan de Steenstraat en werd als verdediger van het vrije woord en menselijke waardigheid in 1942 in het concentratiekamp Dachau om het leven gebracht.

Het is bijzonder om juist nu er kritiek is op diverse standbeelden in Nederland, een gedenkteken te onthullen. Het zet me extra aan het denken. We bevinden ons in een nieuwe herijking van ‘goed’ en ‘fout’. Dat gebeurt om de zoveel tijd. Zo werd na de Tweede Wereldoorlog lange tijd een scherpe lijn gesteld tussen dat wat goed en fout was in de oorlog. Pas decennia later konden daar nuances in worden aangebracht, bleek er heel veel grijs te zijn in plaats van alleen maar wit of zwart.

Ook nu verandert het tijdsbeeld. Zo werkt dat met mensen. We leven en leren en met een beetje geluk blijven we geestelijk groeien en kunnen we openstaan voor de ervaringen van anderen. In het antiracisme-debat is het goed dat gedeeld wordt waar de pijn zit. Dat we ons realiseren dat het mensen echt pijn doet eerst als een huidskleur, als een ander, gezien te worden en dan pas als mens.

Wel vind ik het bijzonder storend om ook hier de polarisatie te zien, die helaas ook bij ons tijdsbeeld hoort. Zo wordt aan de ene kant overdreven gevonden dat mensen zeggen dat ze in Nederland racisme ervaren. Aan de andere kant wordt iemand die tegen een van de demonstraties is, meteen racist genoemd. Polarisatie vergroot juist de verschillen in plaats van dat het ons dichter bij elkaar brengt.

Gelukkig zijn dat de excessen en die zie je nu eenmaal in de media. Immers, alles wat gewoon is, is zelden nieuws. Zodra met grote koppen in de krant staat: ‘2 mensen luisterden wél naar elkaar’, weten we dat het echt mis is.

De meeste mensen zijn gelukkig wel bereid te luisteren naar de ander. Zo zeggen veel mensen wel ‘sorry, ik heb nooit begrepen dat je het zo moeilijk had met Zwarte Piet of de opmerkingen over je cultuur of huidskleur’. Of roepen de meeste mensen die zich vanwege hun kleur of cultuur door iemand onheus bejegend voelen, niet meteen ‘racist’.

Ik hoop van harte dat het gedenkteken van Titus Brandsma velen blijft inspireren in de strijd tegen racisme en een bijdrage levert aan respect en begrip voor een ander. Of op z’n Boxmérs: hou toch op mit léluk doen!

Karel van soest
Burgemeester gemeente Boxmeer

Onthulling door burgemeester