Mantelzorg

Home > Inwoners > Mantelzorg

Mantelzorg

mantelzorg

In de Wmo is geregeld dat ook mantelzorgers recht hebben op ondersteuning. Bijvoorbeeld wanneer u als mantelzorger tijdelijk niet in staat bent om aan uw naaste(n) zorg te kunnen bieden. Indien er geen andere oplossingen zijn, kunt u wellicht een beroep doen op de Wmo.

Bij het Centrum Mantelzorg Land van Cuijk kunt u terecht voor meer informatie en advies: tel. 0485-846739.