Aanvragen Koninklijke onderscheiding

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Aanvragen Koninklijke onderscheiding

Aanvragen Koninklijke onderscheiding

Koninklijke onderscheiding in doosje

Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Dat zien we jaarlijks tijdens de ‘Lintjesregen’ in april. Om een Koninklijke onderscheiding uit te kunnen reiken tijdens de Lintjesregen van 2022 dient u deze vóór 1 juni 2021 aan te vragen.

Wanneer kan iemand een lintje verdienen?

Iemand kan een lintje verdienen als er sprake is van persoonlijke en bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beiden.

Persoonlijke, bijzondere verdiensten in het vrijwilligerswerk

Vrijwilligers die zich geruime tijd inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid, kunnen een lintje verdienen. Denk daarbij onder meer aan de activiteitenbegeleider in het verzorgingshuis of de coach van de sportclub. Maar ook aan de organisator van evenementen, de bezorger van het clubblad en iemand die al jarenlang een bestuursfunctie vervult.

Persoonlijke, bijzondere verdiensten in de betaalde hoofdfunctie

Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Hij of zij moet dan ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring’ hebben verricht. Daarvan is sprake als de prestaties aanzienlijk verder gaan dan wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie wordt verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Bovendien moet de samenleving baat hebben bij het verrichte werk. Het mag dus niet alleen van nut zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waar de kandidaat werkt.

Hoe vraagt u een lintje aan?

Als u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, kunt u contact opnemen met de gemeente waar de persoon woont. De medewerker die de aanvragen behandelt, adviseert u of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een lintje. Ook krijgt u uitleg over de procedure. Het aanvraagformulier voor een lintje kunt u downloaden via www.lintjes.nl of opvragen bij de gemeente.

Dien het voorstel op tijd in!

De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde "Lintjesregen" voor Koningsdag 2022 wordt uitgereikt? Dien het voorstel met de benodigde bijlagen dan vóór 1 juni 2021 in bij de burgemeester. Indien de aanvraag later wordt ingediend, kan deze niet meer in behandeling worden genomen! De aanvraag voor onderscheidingen ’tussendoor' (dus niet tijdens de lintjesregen) vragen iets minder tijd. Maar rekent u dan ook op zeker 6 of 7 maanden!

Meer informatie

Gemeente Boxmeer, Nancy Hendriks, 0485 – 585 911 of e-mail n.hendriks@boxmeer.nl Ook kunt u meer informatie vinden op www.lintjes.nl.