Aanvragen waarderingssubsidie 2018

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Aanvragen waarderingssubsidie 2018

Aanvragen waarderingssubsidie 2018

In 2018 kunnen verenigingen en organisaties in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie. Hiervoor moet het formulier ‘Aanvraag waarderingssubsidie’ vóór 1 april 2018 worden ingediend.

Naast de ‘Algemene Subsidieverordening’ zijn ook de zogeheten ‘Uitvoeringsregels waarderingssubsidies’ van toepassing. Hierin staat beschreven welke normen worden gehanteerd bij de bepaling van de hoogte van een subsidie voor uw vereniging of organisatie.

De aanvraagformulieren voor de waarderingssubsidie 2018 kunnen worden gedownload via www.boxmeer.nl, telefonisch opgevraagd of afgehaald bij de receptie van het gemeentehuis.
Aanvraagformulieren die te laat binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met het Bedrijfsbureau Inwoners, tel. (0485) 585 911.