Aardgasloos bouwen per 1 juli 2018

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Aardgasloos bouwen per 1 juli 2018

Aardgasloos bouwen per 1 juli 2018

Nederland gaat stoppen met het gebruik van aardgas voor het verwarmen van woningen en andere gebouwen. Vanaf 1 juli 2018 vervalt de plicht voor netbeheerders om nieuwbouw woningen en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting (tot 40 m³/uur [G25]) aan te sluiten op het aardgasnetwerk. Deze gebouwen worden dus niet meer aangesloten op een gastransportnet. 

Het moment van aanvraag van de omgevingsvergunning bepaalt of de nieuwe regels gelden. Het gaat om alle nieuwbouwplannen met een kleinverbruikersaansluiting waarvoor op of na 1 juli 2018 een aanvraag wordt ingediend voor een omgevingsvergunning. Dit kunnen woningen zijn, maar ook (kleine) bedrijven.

Bekijk hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden over aardgasvrij bouwen:

Waarom deze wetswijziging?

Om het risico op aardbevingen te verkleinen wil de regering de aardgaswinning in Groningen uiterlijk in 2030 beëindigen. Om de klimaatdoelstelling van Parijs te kunnen halen, moet het aardgasverbruik drastisch omlaag. Daarom is het doel dat in 2050 alle woningen in Nederland van het aardgasnetwerk zijn afgekoppeld. Dit is een enorme opgave. Om deze opgave niet onnodig groter te maken, is ervoor gekozen om op zo kort mogelijke termijn te regelen dat er geen nieuwe woningen en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting bijkomen die op het aardgasnet worden aangesloten. Aardgasvrij nieuwbouwen is de nieuwe norm in Nederland.

Vergunning aangevraagd voor 1 juli 2018?

Als voor 1 juli 2018 een omgevingsvergunning is aangevraagd voor een nieuwbouwplan, dan gelden nog de oude regels. Dat wil zeggen dat de netbeheerder verplicht is om aan te sluiten op het aardgasnet.
Wij willen u wijzen op de mogelijkheid om u goed te laten informeren door een installateur. De regering heeft immers aangekondigd dat de aardgaswinning in Groningen in 2030 wordt gestopt. Als er nu nog gekozen wordt voor een aardgasaansluiting, zal u  mogelijk op termijn op zoek moeten naar een andere warmtebron dan aardgas en daarin moeten gaan investeren. Wij bevelen dan ook sterk aan om het gebouw en het verwarmingssysteem in ieder geval nu al geschikt te maken voor een andere warmtebron dan aardgas.

Een aannemer/ bouwbedrijf of installatiebedrijf kan u uiteraard informeren over de mogelijkheden.

Vergunning aangevraagd op of na 1 juli 2018?

Als aanvragen op of na 1 juli 2018 zijn ingediend dan kan er voor dat bouwplan geen aansluiting op het aardgasnet meer aangevraagd worden. De aanvraag om omgevingsvergunning zal dan gebaseerd moeten zijn op een ander verwarmingssysteem dan aardgasverwarming.

Alternatieven voor aardgas?

Niet aansluiten op het aardgasnet heeft uiteraard gevolgen voor een nieuw te bouwen gebouw. De isolatie wordt extra belangrijk. Bovendien moet er voor een ander verwarmingssysteem worden gekozen dan een gasgestookte CV-ketel. Gedacht kan worden aan elektrische verwarming of verwarming met behulp van een warmtepomp. Ook koken op aardgas kan niet meer.

Voor meer informatie over alternatieven verwijzen wij naar www.lente-akkoord.nl.

Financiële gevolgen?

Aardgasvrij bouwen geeft over het algemeen wat hogere kosten dan een gas-gestookte cv-installatie. Aardgasvrij bouwen kan dan ook financiële gevolgen hebben. Bij diverse hypotheekverstrekkers bestaan hiervoor regelingen.

Uitzonderingen?

De gaswet geeft de gemeente de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen waar de aansluitplicht op het aardgasnet blijft bestaan als daar 'zwaarwegende redenen van algemeen belang' voor zijn. Op dit moment voorziet de gemeente geen zwaarwegende redenen om dergelijke gebieden aan te wijzen.

Een aardgasaansluiting aangevraagd, maar u wilt er vanaf?

Ja dat kan. Neem daarvoor contact op met de Netbeheerder.

Projectontwikkelaars en woningcorporaties die al aardgasaansluitingen voor nieuwbouwprojecten bij Enexis Netbeheer hebben aangevraagd of in opdracht hebben gegeven, bieden zij de mogelijkheid om zonder kosten van de aardgasaansluiting af te zien.

Meer informatie?

Kijkt u eens op www.brabantwoontslim.nl. Brabant Woont Slim is een netwerkorganisatie van gemeenten, bedrijven en lokale energie-initiatieven in Noordoost Brabant en is hét startpunt voor al uw vragen over duurzamer wonen, zoals isolatie, zonnepanelen, subsidies, de financiering, lokale leveranciers en meer! Zij adviseren gratis en onafhankelijk.

Mocht u nog vragen hebben over een omgevingsvergunning, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen via onze website of contact opnemen met deze afdeling, bereikbaar op werkdagen (bij voorkeur) tussen 08.30 en 12.15 uur op telefoonnummer (0485) 585911.