Accountant: “Financiële positie gemeente Boxmeer evenwichtig en gezond”

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Accountant: “Financiële positie gemeente Boxmeer evenwichtig en gezond”

Accountant: “Financiële positie gemeente Boxmeer evenwichtig en gezond”

Deloitte Accountants controleert jaarlijks de jaarrekening van de gemeente Boxmeer ten dienste van de gemeenteraad. Op verzoek van de Auditcommissie van de gemeenteraad heeft de financiële positie van de gemeente Boxmeer dit jaar bij de controle van de jaarstukken 2018 extra aandacht gekregen.

Deloitte constateert dat de financiële positie van de gemeente Boxmeer evenwichtig en gezond is. Ter onderbouwing van deze constatering zijn een aantal financiële indicatoren vergeleken met omliggende gemeenten en landelijke gemiddelden.

De gemeente Boxmeer presenteert al jaren een reële en structureel sluitende begroting en de jaarrekeningen laten een positief resultaat zien. De schuldenpositie van de gemeente is hoger dan gemiddeld (Boxmeer 2017 124%, landelijk gemiddelde 2017 69%), maar dit heeft als duidelijke oorzaak dat de gemeente de nodige gronden heeft aangekocht welke in voorraad zijn ter verkoop. De grondverkopen liggen overigens op schema zodat ook dat duidelijk nog zal gaan verbeteren.

De schuldenpositie ontwikkelt zich de laatste jaren bovendien bovengemiddeld positief. De reservepositie is gemiddeld (Boxmeer 2017 € 1.369 per inwoner, landelijk gemiddelde 2017 € 1.335) en laat de laatste jaren een stabiel positieve ontwikkeling zien in tegenstelling tot een landelijk dalende trend.

Het weerstandsvermogen van de gemeente Boxmeer (hoe sterk is de gemeente om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid veranderd hoeft te worden) is door de accountant als erg ruim gekwalificeerd (Boxmeer ratio 5,93, landelijk gemiddelde 2,6).

En wat voor onze burgers belangrijk is: De lokale lastendruk ligt duidelijk onder het landelijke gemiddelde (Boxmeer 2019 € 717 voor een meerpersoonshuishouden, landelijk gemiddelde € 740) en in de regio is de gemeente Boxmeer de op één na goedkoopste gemeente na Cuijk (€ 667).

De gemeenteraad van Boxmeer ziet haar solide financieel beleid van afgelopen periode bevestigd en ziet de toekomst met vertrouwen tegenmoet.