Azc Overloon uiterlijk mei volgend jaar dicht

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Azc Overloon uiterlijk mei volgend jaar dicht

Azc Overloon uiterlijk mei volgend jaar dicht

Gemeenteraad verlengt bestuursovereenkomst met COA niet

De gemeenteraad van Boxmeer stemt unaniem niet in met verlenging van de bestuursovereenkomst voor het asielzoekerscentrum in Overloon. Dat betekent dat het azc uiterlijk in mei 2022 gaat sluiten.

De partijen in de raad betreuren dat het zover heeft moeten komen. Ze benadrukken dat  Boxmeer een gastvrije en tolerante gemeente is, waar mensen in nood niet vergeefs aankloppen. De fracties voelen zich gedwongen om dit besluit te nemen, omdat het Rijk en het COA de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan om de problemen veroorzaakt door een kleine groep asielzoekers op te lossen. En de raad heeft er geen vertrouwen in dat dit nu op korte termijn wel gaat lukken. De raad wil dat er een einde komt aan de overlast voor de inwoners van vooral Overloon en Stevensbeek. Hoe spijtig dat ook is voor de overgrote meerderheid goedwillende vluchtelingen.

Onvermijdelijk

Burgemeester Karel van Soest zei goed te kunnen leven met het besluit, dat zich vorige week al aftekende in de commissie. Van Soest gaat het besluit aan het COA overbrengen en stuurt het eveneens naar de staatssecretaris.
Aansluitend op het raadsbesluit legde de burgemeester een verklaring af. Daarin schetste hij kort de geschiedenis van het azc: de eerste jaren, waarin voorkomende onregelmatigheden steeds beheersbaar waren, en de kentering na de komst van vluchtelingen uit veilige landen, waaronder alleenstaande minderjarigen.
Volgens Van Soest is het besluit van de gemeenteraad om te overeenkomst met het COA niet te verlengen onvermijdelijk. Daarvoor houdt de Boxmeerse burgemeester het Rijk en het COA verantwoordelijk. Het ministerie en het COA  hielden vast aan het spreidingsbeleid voor de overlastgevende asielzoekers en kwamen altijd pas achteraf met maatregelen. Ook wilde en kon het COA niet voldoen aan de voorwaarden die de gemeente aan voortzetten van het azc stelde.

Domino-effect

Van Soest waarschuwde voor een domino-effect in ons land. Ook andere gemeenten in ons land met een azc hebben twijfels over de aanpak van het Rijk en het COA. “Wanneer meer gemeenten het besluit van Boxmeer, en eerder andere gemeenten, volgen, dan hebben het Rijk en het COA een groot probleem dat ze helaas dan zelf veroorzaakt hebben”, aldus de Boxmeerse burgemeester.