Bekendmaking beleidsregel lokaal Sportakkoord Boxmeer 2021

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Bekendmaking beleidsregel lokaal Sportakkoord Boxmeer 2021

Bekendmaking beleidsregel lokaal Sportakkoord Boxmeer 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 13 april 2021 de volgende beleidsregel vastgesteld:

  • Beleidsregel lokaal Sportakkoord Boxmeer 2021

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking dat wil zeggen op 21 april 2021.

De tekst van de beleidsregels en nadere regels is gedurende zes weken na plaatsing van dit bericht in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. U kunt ze na inwerkingtreding altijd via www.boxmeer.nl en/of www.overheid.nl raadplegen.