Belang goede registratie

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Belang goede registratie

Belang goede registratie

De gemeente heeft de juiste gegevens van haar inwoners nodig om bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs te maken. Maar ook om te weten wie mag stemmen, wie recht heeft op huurtoeslag of om gemeentelijke belastingen te kunnen heffen. Ook belangrijke instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en de Belastingdienst gebruiken persoonsgegevens uit de BRP. Redenen genoeg om de BRP actueel en betrouwbaar te houden.

U kunt een boete krijgen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de BRP. Dat is:

  • als u niet voldoet aan uw plicht om uw adreswijziging door te geven;
  • als u geen informatie geeft bij een adresonderzoek;
  • als u iemand bewust toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die daar niet woont of niet gaat wonen;
  • als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken of aktes niet of niet op tijd inlevert.

Opleggen bestuurlijke boete

De gemeente mag niet zomaar een boete opleggen. Als zij van mening is dat u een verplichting niet bent nagekomen, dan moet dat blijken uit de informatie die bij de gemeente beschikbaar is. Die informatie moet niet alleen aantonen dat u de verplichting niet bent nagekomen, maar ook dat dit aan u verwijtbaar is.