Bericht van uw burgemeester, 6 april

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Bericht van uw burgemeester, 6 april

Bericht van uw burgemeester, 6 april

Beste inwoners,

Als burgemeester is het tijdens de coronacrisis mijn belangrijkste taak onze inwoners zo gezond en veilig mogelijk te houden. Dat is uiteraard altijd heel belangrijk, maar in deze periode kan ons gedrag voor kwetsbare mensen letterlijk het verschil tussen leven en dood maken. 

Door het coronavirus zijn we op alle fronten van het maatschappelijk leven voor grote zorgen gesteld. In de ziekenhuizen wordt gevochten voor mensenlevens, in verzorgings- en verpleeghuizen wonen mensen die van hun familie zijn afgesloten, scholen zijn dicht en van ons allen wordt verwacht dat we de strenge maatregelen nakomen die door de regering zijn opgelegd. Dit alles heeft een enorme impact op ons dagelijks leven. Ook binnen de gemeentelijke organisatie wordt hard gewerkt om oplossingen te vinden voor de problemen waarvoor wij gesteld zijn en om het beleid uit te voeren, zoals het rijk dat van ons verwacht.

In Boxmeer volgen wij als college intensief hoe het gaat in onze gemeenschap en staan wij in nauw contact met de diverse instellingen, instanties en bedrijven om te inventariseren of en waar wij kunnen helpen. Ook in regionaal verband hebben wij regelmatig overleg met onder andere de Veiligheidsregio, ziekenhuis  en de GGD. Het algemene beeld is dat, na een korte gewenningsperiode, iedereen wel degelijk doordrongen is van de ernst van de situatie en men zich houdt aan de door de overheid opgelegde maatregelen. Dit alles om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Daarnaast is de zorg en aandacht gericht op de ontwikkelingen in onze samenleving na het overwinnen van het virus. Hoe zal de wereld eruit zien? Hoe pakken we de draad weer op met elkaar? Zo zal iedereen met eigen verwachtingen bezig zijn en afwegingen moeten maken voor de toekomst. Dat geldt privé, zakelijk, in verenigingsverband maar ook als samenleving.

Er is al zoveel tot stilstand gekomen in onze samenleving, dat het essentieel is dat alles wat wel kan, door kan blijven gaan. Het land moet geregeerd en de gemeente moet bestuurd worden. Zodat verplichtingen kunnen worden nagekomen, werken kunnen worden uitgevoerd. Persoonlijk vind ik het heel fijn om ook daarmee bezig te kunnen blijven. Omdat we daarmee ook bezig zijn met de toekomst, de tijd na corona. Het moment waarop we kunnen zeggen dat het niet gemakkelijk was, maar dat we elkaar er toch maar mooi doorheen hebben gesleept. En weer écht verder kunnen bouwen aan onze toekomst.

Donderdag hebben we een bijzondere raadsvergadering gepland. Op de agenda staat in elk geval de herindeling. Van buiten af gezien misschien een formaliteit; doordat Mill zich alsnog heeft aangesloten, moet er opnieuw worden gestemd over het herindelingsontwerp. Maar wel een belangrijke ‘formaliteit’ om op 1 januari 2022 samen één gemeente te kunnen vormen. En dat blijft het streven, zodat we zo snel mogelijk samen nog beter verder kunnen bouwen aan onze toekomst.

Of die vergadering digitaal is, of dat we daadwerkelijk bij elkaar komen, weten we nog niet. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een spoedwet zodat ook de besluiten in een digitale vergadering rechtsgeldig zijn. Niet zeker is of deze aanstaande donderdag al in werking is getreden. Dat volksvertegenwoordigers bij elkaar komen, mag dan ook nog steeds als de maatregelen van het RIVM goed worden nageleefd. Ook de gezondheid en veiligheid van onze volksvertegenwoordigers neem ik natuurlijk uiterst serieus.

Mocht u, donderdag tijdens een wandelingetje door het centrum van Boxmeer licht zien branden in het gemeentehuis, dan weet u dat er wordt gewerkt aan de toekomst. Als u geen licht ziet branden, doen we dat ook, maar dan op afstand. Zoals ook u allen in deze tijd als samenleving op afstand heel veel toch voor elkaar krijgt.

Ik wens u ondanks de zorgen en beperkingen een heel fijn paasweekend. Waarbij ik er op vertrouw dat onze inwoners zich, net als het afgelopen weekend, goed aan de voorschriften houden.    


Burgemeester van de gemeente Boxmeer
Karel van Soest